Υπέρμετρη καθυστέρηση στην καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος από το Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ)

Πόρισμα: Υπέρμετρη καθυστέρηση στην καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος από το Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ)

Περιγραφή

Η Αρχή διαπιστώνει καθυστέρηση στη χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος από το Τ.Π.Δ.Υ., που ανέρχεται στα δύο (2) έτη. Βασική αιτία της καθυστέρησης αποτελεί το ταμειακό έλλειμμα του Ασφαλιστικού Οργανισμού. Επιπλέον, παρατηρείται ανεπάρκεια σε προσωπικό και  σε υλικοτεχνική υποδομή. Ο Συνήγορος του Πολίτη – μετά από διαμεσολάβηση και επιτόπια έρευνα – επισημαίνει την έκδοση της οφειλόμενης διοικητικής πράξης και προτείνει βραχυχρόνιες (χρηματοδότηση – δανειοδότηση από Τραπεζικά Ιδρύματα) και μακροπρόθεσμες λύσεις (δημιουργία μητρώου ασφαλισμένου, στελέχωση Οργανισμού, ορθολογικότερη αξιοποίηση αποθεματικών, επαναπροσδιορισμός προϋποθέσεων αναγνώρισης ασφαλιστικού χρόνου).

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή