Ενημέρωση των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ που απευθύνονται στον Συνήγορο, με αίτημα τη διαγραφή οφειλών τους προς τον οργανισμό

Ενημέρωση των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ που απευθύνονται στον Συνήγορο του Πολίτη, με αίτημα τη διαγραφή οφειλών τους προς τον οργανισμό

Περιγραφή

Το τελευταίο διάστημα ο Συνήγορος του Πολίτη, έχει λάβει πλήθος πανομοιότυπων αναφορών εκ μέρους ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ με αίτημα, μεταξύ άλλων, τη διαγραφή οφειλών τους προς τον οργανισμό για το χρονικό διάστημα που δεν έκαναν χρήση των παροχών του. Πλέον των όσων ήδη περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση της 8ης Νοεμβρίου 2013, ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους πολίτες ότι ο αριθμός πρωτοκόλλου της αναφοράς τους προς τον Συνήγορο του Πολίτη δεν είναι προϋπόθεση και δεν είναι απαραίτητος σε καμία και για καμία δικαστική ή εξωδικαστική ενέργεια, όπως εσφαλμένα ενδεχομένως τους πληροφορούν τρίτοι. Επίσης, υπογραμμίζουμε ότι η υποβολή αναφοράς μπορεί να γίνει άμεσα από τον ενδιαφερόμενο πολίτη, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση ή αμοιβή.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή