Η έννοια του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας κατά το άρθρο 1 του ν. 2643/1998 περιλαμβάνει και τα ετεροθαλή αδέλφια

Πόρισμα: Η ιδιότητα του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας των προσώπων που τυγχάνουν τέκνα μικτών οικογενειών για την εφαρμογή του ν. 2643/1998.

Περιγραφή

Προστατευόμενη του Ν. 2643/1998 υπέβαλε το 2002 αίτηση για υποχρεωτική τοποθέτηση σε θέση εργασίας ως τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, πλην όμως οι υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. την απέρριψαν για το λόγο ότι ήταν αμφιθαλής αδελφή μόνο με τα δύο από τα συνολικά πέντε αδέλφια της. Ο ΣτΠ, αντίθετα, διατύπωσε την άποψη ότι ως "τέκνα πολύτεκνης οικογένειας" θα πρέπει να θεωρούνται και τα τέκνα των μικτών οικογενειών, πρόσωπα δηλαδή τα οποία έχουν τρία και πλέον αδέλφια από τα οποία κάποια είναι ετεροθαλή. Το αρμόδιο Υπουργείο, αν και αρχικά δεν ακολούθησε την άποψη αυτή, τελικά το 2008 έκανε δεκτή γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που είχε καταλήξει στην ίδια γνώμη με τον ΣτΠ.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή