Άρνηση χορήγησης οικογενειακού επιδόματος σε πολύτεκνη μητέρα, αναγνωρισμένη πολιτική πρόσφυγα

Πόρισμα: Άρνηση χορήγησης οικογενειακού επιδόματος σε πολύτεκνη μητέρα, αναγνωρισμένη πολιτική πρόσφυγα

Περιγραφή

Η άρνηση χορήγησης πολυτεκνικού επιδόματος σε αναγνωρισμένη πολιτική πρόσφυγα αντίκειται στη Διεθνή Σύμβαση περί της Νομικής Καταστάσεως των Προσφύγων που κυρώθηκε με το ν.δ. 3989/1959 και κατά το άρθρο 28, παρ. 1 του Συντάγματος έχει υπέρτερη τυπική ισχύ. Ειδικότερα, το άρθρο 23 που αποτελεί εσωτερικό δίκαιο κατισχύει των τυπικών νόμων που δεν προβλέπουν την υπαγωγή των πολιτικών προσφύγων, προκειμένου να επέλθει ίδια μεταχείριση με τους Έλληνες πολίτες. Τα μέτρα δημογραφικής πολιτικής εντάσσονται στα πεδία της πρόνοιας και της συνδρομής επειδή συμβάλλουν στο σχηματισμό και τη συντήρηση οικογένειας και αφορούν τις δομές απασχόλησης και την αναπτυξιακή διαδικασία. Η εκτίμηση για την αποκλειστική συνάφεια του δημογραφικού προβλήματος με τους Έλληνες πολίτες δεν είναι η πιο τεκμηριωμένη επιστημονική άποψη.
 

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή