Εφαρμογή του Ν. 2643/1998 / διακρίσεις λόγω ηλικίας

Άρνηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να δεχθεί τοποθέτηση πολύτεκνης μητέρας σε θέση προσωπικού φύλαξης σε κατάστημα κράτησης που έγινε κατ’ εφαρμογή του Ν. 2643/1998

Περιγραφή

Ο ΣτΠ επεσήμανε προς το ΥΠ.Δ.Δ.Α.Δ. αφενός ότι οι τοποθετήσεις που πραγματοποιούν οι Επιτροπές του Ν. 2643/1998 είναι υποχρεωτικές για τους φορείς του Δημοσίου και αφετέρου ότι το προβλεπόμενο όριο ηλικίας για την πρόσληψη προσωπικού φύλαξης σε καταστήματα κράτησης  παραβιάζει τον Ν. 3304/2005. Τελικώς, το ΥΠ.Δ.Δ.Α.Δ. έκανε δεκτή αντίθετη προς τις απόψεις του ΣτΠ γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή