Την άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας επιστροφής των αχρεωστήτως εισπραχθεισών εισφορών από τον ΕΦΚΑ ζητά ο Συνήγορος του Πολίτη

Την άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας επιστροφής των αχρεωστήτως εισπραχθεισών εισφορών από τον ΕΦΚΑ ζητά ο Συνήγορος του Πολίτη

Ο Συνήγορος του Πολίτη εκφράζει τον προβληματισμό του για το γεγονός ότι εκκρεμεί ακόμη η επιστροφή, προς τους πολίτες, από τον ΕΦΚΑ, των εισφορών που είχαν υποχρεωθεί να καταβάλουν και στην συνέχεια κρίθηκε, είτε από αυτεπάγγελτο ή κατόπιν αίτησης έλεγχο των ασφαλιστικών οργάνων, είτε από δικαστικές αποφάσεις, ότι είχαν καταβληθεί αχρεώστητα.

Συμπληρωματικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή