Συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Τον Οκτώβριου του έτους 2010, Ειδικοί Επιστήμονες του Κύκλου Κοινωνικής Προστασίας μετέβησαν στο Γενική Διεύθυνση Μισθών και Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, όπου κατά την επίσκεψη διαπιστώθηκε α) υπέρμετρη καθυστέρηση ως προς τον κανονισμό συντάξεων λόγω – μεταξύ των άλλων - της ραγδαίας αύξησης αποχώρησης από την ενεργή υπηρεσία των δημοσίων υπαλλήλων και β) αδυναμία σύγκλησης της Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων. Μετά και από έγγραφη διαμεσολάβηση της Αρχής η εκτελεστική εξουσία αντιμετώπισε τα οργανωτικά προβλήματα που είχαν προκύψει και η εν λόγω Επιτροπή ξεκίνησε την εξέταση των εκκρεμών ενστάσεων κατά σειρά πρωτοκόλλου. Ως προς το θέμα της καθυστέρησης για τον κανονισμό συντάξεων η Αρχή έχει αποστείλει έγγραφο προς την εκτελεστική εξουσία με σχετικές οργανωτικές προτάσεις (π.χ. ενίσχυση της υπηρεσίας με επιπρόσθετο ανθρώπινο δυναμικό).

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή