Διενέργεια αυτοψίας στο Νοσοκομείο «ΚΑΤ»

Διενέργεια αυτοψίας στο Νοσοκομείο «ΚΑΤ»

 Στις 20 Δεκεμβρίου 2010, Ειδική Επιστήμονες του Κύκλου Κοινωνικής Προστασίας διενήργησαν αυτοψία στις εγκαταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «ΚΑΤ» σχετικά με την τήρηση του αρχείου στο πλαίσιο της παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (τακτικά εξωτερικά ιατρεία, τμήμα επειγόντων περιστατικών κα). Κατά τη διενέργεια της αυτοψίας, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τον Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου και μέλη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς επίσης και επίσκεψη στους χώρους του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών. Σχετικά με τις διαπιστώσεις της αυτοψίας αυτής, συντάχθηκε Έκθεση Αυτοψίας που κοινοποιήθηκε στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή