Απόδοση δαπάνης για θεραπεία γ-knife μετά από διαμεσολάβηση στο Κ.Ε.Σ.Υ.

Σύνοψη Διαμεσολάβησης: Μη έγκριση θεραπείας από το Κ.Ε.Σ.Υ. λόγω έλλειψης προέγκρισης

Περιγραφή

 

Ο Σ.τ.Π. διαμεσολάβησε επιτυχώς σε απόρριψη δαπάνης για θεραπεία με γ-knife, επιτυγχάνοντας την επανεξέταση του θέματος από το ΚΕΣΥ και θεωρώντας ότι το κρίσιμο στοιχείο ήταν η αναγκαιότητα της επέμβασης και όχι η ύπαρξη προέγκρισης. Η δαπάνη τελικά αποδόθηκε στον ασθενή από τον ΟΠΑΔ με την έγκριση του ΚΕΣΥ για την αναγκαιότητα της επέμβασης.

 

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή