Πρόταση άμεσης τροποποίησης μη σύννομων σημείων διευκρινιστικού εγγράφου της Γ.Γ.Κ.Α. και εγκυκλίου 80/2010 του ΟΑΕΕ

Πόρισμα: Πρόταση άμεσης τροποποίησης μη σύννομων σημείων του υπ. αριθμ. Φ 10035/12393/739 από 23.6.2010 διευκρινιστικού εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της εγκυκλίου 80/2010 του ΟΑΕΕ

Περιγραφή

Οι διοικήσεις των ασφαλιστικών οργανισμών και η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν έχουν γενική νομοθετική αρμοδιότητα. Οφείλουν να τηρούν το Σύνταγμα και το κοινωνικοασφαλιστικό νομικό πλαίσιο. Δημοσιονομικοί λόγοι δεν συγχωρούν την ανατροπή της νομιμότητας και τον περιορισμό νομικά κατοχυρωμένων θεμελιωδών δικαιωμάτων από την διοίκηση (βλ. V. Tzemos, Das Untermassverbot, 2004, σ. 71επ. με περαιτέρω παραπομπές.). Ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει την άμεση τροποποίηση συγκεκριμένων σημείων εγκυκλίων του ΟΑΕΕ και της ΓΓΚΑ, τα οποία δεν εξειδικεύουν αλλά τροποποιούν ανεπίτρεπτα και εις βάρος των ασφαλισμένων το ισχύον άρθρο 25 του ν. 3846/2010. Στο μεταξύ, προτείνει να μην λαμβάνονται υπόψιν τα άνω μη νόμιμα σημεία από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΕ.
 

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή