Επιστροφή ποσού που παρακρατήθηκε, ως αχρεωστήτως καταβληθέν, από σύνταξη αναπηρίας τέως υπαλλήλου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Επιστροφή ποσού που παρακρατήθηκε, ως αχρεωστήτως καταβληθέν, από σύνταξη αναπηρίας τέως υπαλλήλου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Περιγραφή

O Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε αναφορά τέως τακτικού υπαλλήλου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και νυν συνταξιούχου λόγω αναπηρίας, ο οποίος ζήτησε να επιστραφούν οι αποδοχές ενός μηνός, που παρακρατήθηκαν από τη σύνταξή του, ως αχρεωστήτως καταβληθείσα μισθοδοσία και αφορούσαν σε χρονικό διάστημα κατά το οποίο είχε μεν απολυθεί από την υπηρεσία του Ιδρύματος, ως ανίκανος προς εργασία μετά την κρίση της ΒΥΕ, δεν είχε όμως ακόμα συνταξιοδοτηθεί, αφού ευρισκόμενος σε αναρρωτική άδεια δεν πληροφορήθηκε την ημερομηνία λήξης της συντάξιμης υπηρεσίας του και καθυστέρησε να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, ο ενδιαφερόμενος δεν μπορούσε να θεωρηθεί ούτε εν ενεργεία υπάλληλος, αφού απολύθηκε την 7/11/2014 ούτε συνταξιούχος, αφού συνταξιοδοτήθηκε την 5/12/2014 ούτε όμως ασθενής αφού επέστρεψε κάθε ποσό που έλαβε ως μισθό κατά τη διάρκεια της αναρρωτικής του άδειας. Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη έγινε δεκτή η ένσταση του ενδιαφερόμενου και απαλλάχτηκε από το ποσό που καταλογίστηκε εις βάρος του.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή