Η περιορισμένη αναδρομικότητα του συνταξιοδοτικού δικαιώματος στους δικαιούχους του Δημοσίου (τριετής παραγραφή)

Η περιορισμένη αναδρομικότητα του συνταξιοδοτικού δικαιώματος στους δικαιούχους του Δημοσίου (τριετής παραγραφή)

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη με πόρισμα προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών ζήτησε την κατάργηση ή τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 60 παρ. 1 του Π.Δ. 169/2007 με την οποία δεν επιτρέπεται σε καμία ανεξαίρετα περίπτωση να αναγνωρισθούν αναδρομικά σε βάρος του Δημοσίου Ταμείου οικονομικά δικαιώματα από συντάξεις για χρονικό διάστημα πέρα των τριών ετών από την πρώτη του μήνα κατά τον οποίο εκδίδεται η σχετική πράξη ή απόφαση.

Παρά τη θετική ανταπόκριση της Διοίκησης στις προτάσεις του Συνηγόρου, το θέμα παραμένει σε εκκρεμότητα.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή