Συντόμευση χρόνου αποστολής από τον ΕΟΦ έγκρισης για χορήγηση φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων

Συντόμευση του χρόνου αποστολής από τον ΕΟΦ της έγκρισης για τη χορήγηση φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη παρενέβη προς τον ΕΟΦ, ώστε να αντιμετωπιστούν οι δυσλειτουργίες που παρουσιάστηκαν κατά τη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων ασθενών για χορήγηση φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων από την αρμόδια επιτροπή και κυρίως κατά την αποστολή των αποφάσεών της.

Ο ΕΟΦ αποφάσισε τη βελτίωση της διαδικασίας, είτε με αποστολή των αποφάσεων μέσω courier, με την οποία θα επιβαρύνεται ο Οργανισμός, είτε μέσω email στα νοσοκομεία που υποβάλλουν μαζικά αιτήματα. Η μέχρι τώρα εφαρμογή της νέα διαδικασίας αξιολογείται και από τους ασθενείς ως θετική.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή