Πόρισμα για την ασφάλιση των τυπογράφων

Πόρισμα: Πόρισμα για την ασφάλιση των τυπογράφων

Περιγραφή

Με τις διατάξεις του νόμου 2079/1992 καταργήθηκε το ΤΑΤ και ο μεν κλάδος συντάξεων του ταμείου συγχωνεύθηκε στο ΙΚΑ, ο δε κλάδος πρόνοιας καταργήθηκε οριστικώς. Ως εκ τούτου οι ασφαλισμένοι του ΤΑΤ στον κλάδο πρόνοιας μπορούσαν να ζητήσουν τις εισφορές τους πίσω. Οι ασφαλισμένοι δεν είχαν ενημερωθεί από τη διοίκηση με ατομική πρόσκληση για τη δυνατότητα που είχαν να ζητήσουν την επιστροφή των εισφορών τους από τον καταργηθέντα κλάδο πρόνοιας του Ταμείου Ασφαλίσεως Τυπογράφων και κατά συνέπεια η ελλειμματική πληροφόρηση προξένησε στους πολίτες ζημία και άνιση μεταχείριση έναντι των ασφαλισμένων που έτυχε να πληροφορηθούν την εν λόγω ρύθμιση.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή