Η χορήγηση του επιδόματος τετραπληγίας - παραπληγίας

Πόρισμα: Η χορήγηση του επιδόματος τετραπληγίας - παραπληγίας

Περιγραφή

Ο χαρακτηρισμός κάποιου ως τετραπληγικού-παραπληγικού, σύμφωνα με τη νομοθεσία του ΙΚΑ είναι περιοριστικός με αποτέλεσμα άτομα που πάσχουν από βλάβη που επιφέρει τις ίδιες συνέπειες μ' αυτές της τετρα παραπληγίας, να μην δικαιούνται το σχετικό επίδομα. Αυτός που χαρακτηρίζεται ως τετραπληγικός - παραπληγικός, παρά τους περιορισμούς που δίνονται στην ιατρική έννοια του όρου από τη Διοίκηση, είναι το άτομο το οποίο έχει ανικανότητα αυτοεξυπηρετήσεως. Ωστόσο, το επίδομα δεν χορηγείται σε όσους έχουν αδυναμία να αυτοεξυπηρετηθούν, πράγμα το οποίο θα ήταν και σύμφωνο με το πνεύμα του νομοθέτη και ορθολογικά δικαιότερο, αλλά σε όσους η πάθηση χαρακτηρίζεται ρητά ως τετραπληγία -παραπληγία.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή