Παροχές ανεργίας: Δικαιώματα των ανέργων και λειτουργία των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ

Παροχές ανεργίας: Δικαιώματα των ανέργων και λειτουργία των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ

Περιγραφή

Στην έκθεση επιχειρείται κατ' αρχήν μια χαρτογράφηση των μορφών απασχόλησης στη σύγχρονη ελληνική αγορά εργασίας και καταγράφεται η αντιστοίχιση των μορφών αυτών με τις προϋποθέσεις ασφαλιστικής κάλυψης του κινδύνου της ανεργίας. Από την αντιστοίχιση αυτή προκύπτουν ανάγλυφα τα κενά προστασίας του συστήματος: το κλασσικό πρότυπο της εξαρτημένης εργασίας, στο οποίο βασίσθηκε ο σχεδιασμός της πολιτικής επιδομάτων ανεργίας, υποχωρεί, με αποτέλεσμα να διευρύνονται βαθμιαία οι κατηγορίες εργαζομένων που στερούνται κοινωνικής προστασίας κατά της ανεργίας.
Στη συνέχεια, η μελέτη εστιάζεται στον ασφαλιστικό κίνδυνο της ανεργίας. Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση της ασφαλιστικής παροχής είναι η επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου. Στην έκθεση αναλύονται τα προσκόμματα στην επιδότηση που προκύπτουν στις περιπτώσεις ειδικών και άτυπων μορφών καταγγελίας της εργασιακής σχέσης, άρνησης του εργοδότη να χορηγήσει έγγραφο καταγγελίας στον εργαζόμενο καθώς και στις περιπτώσεις δικαστικής αμφισβήτησης του κύρους της καταγγελίας. Στην ενότητα αυτή εξετάζονται επίσης τα ζητήματα διαθεσιμότητας προς απασχόληση, ιδίως σε συνάρτηση με την άδεια διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, καθώς και ζητήματα που αφορούν τη χορήγηση άλλων παροχών στους ανέργους.
Στην τρίτη ενότητα της έκθεσης η προσοχή μετατοπίζεται στη διοικητική λειτουργία του ΟΑΕΔ υπό το πρίσμα των βασικών αρχών διοικητικής δράσης ως προς την απονομή των παροχών. Τέλος, αξιολογείται το ισχύον σύστημα ελέγχου της ανεργίας και διατυπώνονται προτάσεις για την επεξεργασία ενός εναλλακτικού συστήματος ελέγχου.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή