Υποβολή αίτησης για χορήγηση επιδόματος ανεργίας από αλλοδαπό του οποίου έχει λήξει η άδεια εργασίας

Πόρισμα: Υποβολή αίτησης για χορήγηση επιδόματος ανεργίας από αλλοδαπό του οποίου έχει λήξει η άδεια εργασίας

Περιγραφή

Αλλοδαπός μετανάστης (από χώρα εκτός Ε.Ε.), του οποίου η αίτηση για ανανέωση της άδειας εργασίας βρισκόταν σε εκκρεμότητα κατά το χρόνο της απόλυσης από την εργασία του, προσήλθε εμπρόθεσμα στον ΟΑΕΔ για να αιτηθεί επιδόματος ανεργίας, όμως η αίτησή του δεν παρελήφθη για το λόγο ότι δεν είχε άδεια εργασίας σε ισχύ, όταν δε αυτή εξεδόθη, το αίτημά του απερρίφθη ως εκπρόθεσμο.  Ο ΣτΠ υποστήριξε ότι υπήρξε παράβαση του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, ενώ θα μπορούσε να είχε τύχει εφαρμογής η § 4 του άρθρου 10 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που επιτρέπει την εκ των υστέρων υποβολή δικαιολογητικού, του οποίου η έκδοση καθυστερεί από υπαιτιότητα της υπηρεσίας. Οι απόψεις του ΣτΠ δεν έγιναν δεκτές από τον ΟΑΕΔ.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή