Χορήγηση επιδόματος απολύτου αναπηρίας σε συνταξιούχους γήρατος

Πόρισμα: Χορήγηση επιδόματος απολύτου αναπηρίας σε συνταξιούχους γήρατος

Περιγραφή

Tο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη χορήγηση του επιδόματος απολύτου αναπηρίας (Ν. 1140/1981, άρθρο 42, παρ.3), προβλέπει τη χορήγησή του μόνο σε συνταξιούχους αναπηρίας και θανάτου, αποκλείοντας, χωρίς συγκεκριμένη αιτιολογία, τους συνταξιούχους γήρατος, (με εξαίρεση τους τυφλούς), ακόμη και εάν αυτοί πληρούν, από άποψη υγείας, τις προϋποθέσεις της «απόλυτης αναπηρίας».

Ο Συνήγορος του Πολίτη εισηγείται την τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 42 του Ν. 1140/19781, έτσι ώστε, με βάση και την συνταγματική επιταγή περί ισότητας των Ελλήνων ενώπιον του νόμου, (άρθρο 4 Σ), να επεκταθεί η χορήγηση του επιδόματος σε όλους του συνταξιούχους, ανεξάρτητα από την αιτία συνταξιοδότησης, οι οποίοι, αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα υγείας, έχουν τις ίδιες ανάγκες συμπαράστασης.

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή