Συναίνεση ασθενούς και διακοπή νοσηλείας με "πειθαρχικό" εξιτήριο.

Πόρισμα: Συναίνεση ασθενούς και διακοπή νοσηλείας με "πειθαρχικό" εξιτήριο.

Περιγραφή

Πολίτης εισήχθη σε κρατικό νοσοκομείο όπου του επιδόθηκε έντυπο "Υπεύθυνης δήλωσης ασθενούς" και του υποδείχθηκε να το υπογράψει. Στο έντυπο αυτό αναφερόταν ότι ο ασθενής έδιδε τη συγκατάθεσή για "οποιαδήποτε διαγνωστική μέθοδο και θεραπευτική αγωγή ενδείκνυται με χειρουργικά, φαρμακευτικά και ακτινολογικά μέσα" και επίσης "για κάθε άλλη ιατρική πράξη …". Ο εν λόγω ασθενής ωστόσο αρνήθηκε να υπογράψει το παραπάνω έντυπο και ακολούθως χορηγήθηκε στον ως άνω ασθενή "πειθαρχικό εξιτήριο", λόγω της άρνησής του.
Ο Συνήγορος του Πολίτη υποστήριξε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συναίνεση ασθενούς συνιστά το καθήκον διαφωτίσεως του ασθενούς. Ειδικότερα ο ασθενής δικαιούται αφενός να γνωρίζει πραγματικά τι συμβαίνει με την υγεία του και αφετέρου να διαθέτει τον εαυτό του όπως ο ίδιος επιθυμεί. Η συναίνεση, για να είναι ισχυρή, απαιτείται να είναι "προϋφιστάμενη, θετική και συγκεκριμένη" ενώ η απαίτηση από ασθενή μιας γενικής συναίνεσης για "ο,τιδήποτε" (λευκή συναίνεση), αποτελεί πράξη αντίθετη στην υποχρέωση σεβασμού της προσωπικότητας του ανθρώπου. Η εξάρτηση της νοσηλείας σε νοσοκομείο από την υπογραφή μιας "αυτοσχέδιας" υπεύθυνης δήλωσης "λευκής" συναίνεσης αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων του νοσοκομειακού ασθενούς ενώ η άρνηση συνέχισης της θεραπείας του ασθενούς, διά της χορηγήσεως "πειθαρχικού" εξιτηρίου, δημιουργεί και ζήτημα άρνησης παροχής ιατρικής βοήθειας.
Σε συνέχεια του πορίσματος το Νοσοκομείο Κω απομάκρυνε αμέσως το επίμαχο έντυπο και άρχισε τη διερεύνηση της υπόθεσης. Επίσης, Το Β΄ ΠεΣΥ Νοτίου Αιγαίου επέβαλε στον υπεύθυνο ιατρό την πειθαρχική ποινή της στέρησης μισθού για ένα μήνα για "άνιση μεταχείριση ασθενών στην παροχή ιατρικών φροντίδων και απρεπή συμπεριφορά προς αυτούς" καθώς και για "παράβαση κανόνων ιατρικής δεοντολογίας". Επίσης με την ίδια απόφαση αναγνωρίστηκε η υποχρέωση συγγνώμης προς τον παθόντα (ασθενή). Τέλος καθορίστηκε ειδικό έντυπο για την παροχήσυναίνεσης από τους ασθενείς πριν από τη διενέργεια ιατρικών πράξεων.
 

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή