Εγκατάσταση Μονάδας Υποκατάστασης του Ο.ΚΑ.ΝΑ. στη Θεσσαλονίκη (Αύγουστος 2003).

Πόρισμα: Εγκατάσταση Μονάδας Υποκατάστασης του Ο.ΚΑ.ΝΑ. στη Θεσσαλονίκη (Αύγουστος 2003).

Περιγραφή

Στην υπόθεση που εξετάστηκε από την Αρχή εμφανίζονται σοβαρά προβλήματα συνεργασίας κατά τη διαδικασία εγκατάστασης των Μονάδων Υποκατάστασης του Ο.ΚΑ.ΝΑ., αν και το οικείο κανονιστικό πλαίσιο καθορίζει τις επιμέρους αρμοδιότητες του Ο.ΚΑ.ΝΑ. και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Στην επίμαχη περιοχή της Θεσσαλονίκης εντοπίζονται και προβλήματα υποβάθμισης. Τα ζητήματα που έχουν τεθεί αφορούν τη νομιμότητα, την προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών με προβλήματα τοξικοεξάρτησης, την ανοχή ή και ενθάρρυνση των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού σε βάρος των προστατευόμενων χρηστών, αλλά και την προστασία των δικαιωμάτων των κατοίκων της περιοχής.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή