Εμπόδια στην εγκατάσταση και λειτουργία ξενώνων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης σε περιοχές αμιγούς κατοικίας.

Πόρισμα: Εμπόδια στην εγκατάσταση και λειτουργία ξενώνων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης ατόμων που πάσχουν από ψυχικές διαταραχές σε περιοχές αμιγούς κατοικίας (Οκτώβριος 1999).

Περιγραφή

Η Αρχή κλήθηκε να ελέγξει τη νομιμότητα των διοικητικών ενεργειών, αφού οι εμπλεκόμενη Δ/νση Πολεοδομίας είχε εκδώσει επαχθείς πράξεις, σε βάρος Ξενώνα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, με κύριο ζήτημα το είδος της χρήσης του οικήματος. Ο Συνήγορος του Πολίτη κατέληξε ότι η σύνταξη έκθεσης αυτοψίας κι ο υπολογισμός των επιβαλλόμενων προστίμων, αντίκειται σε συνταγματικές διατάξεις, στην πολεοδομική νομοθεσία καθώς και στο ν. 2716/1999 "Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις", τείνει να αναιρέσει την προσπάθεια για οργανωμένη και λειτουργική αναδιοργάνωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στη χώρα μας και για το λόγο αυτό είναι αμέσως ανακλητέα.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή