Έκθεση αυτοψίας σχετικά με την ακούσια νοσηλεία ψυχικά ασθενών

Έγγραφο: Έκθεση αυτοψίας σχετικά με την ακούσια νοσηλεία ψυχικά ασθενών

Περιγραφή

Η Αρχή εξέτασε αναφορά σχετικά με την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ακούσια εγκλειομένων ψυχικά ασθενών και βάσει των διαπιστώσεων σχετικής αυτοψίας, επεσήμανε το ζήτημα της πλημμελούς εφαρμογής του άρθρ.96 του Ν.2071/92 στην περίπτωση που δεν εφημερεύει ιατρός ψυχιατρικής ειδικότητας, το συνακόλουθο πρόβλημα της κράτησης των ασθενών στο αστυνομικό τμήμα λόγω έλλειψης γνωμάτευσης δεύτερου εφημερεύοντος ψυχιάτρου, και την ανεπάρκεια των υφιστάμενων δομών ψυχικής υγείας για την υποδοχή των ακούσια εγκλειομένων.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή