Περίθαλψη ασθενών και φορέων HIV - AIDS

Πόρισμα: Περίθαλψη ασθενών και φορέων HIV - AIDS

Περιγραφή

Ο Σ.τ.Π εξέτασε 13 υποθέσεις από ασθενείς και φορείς του ιού HIV που αφορούσαν παραβίαση του δικαιώματος για: κατάλληλη και ασφαλή θεραπεία, σεβασμό του ιατρικού απορρήτου,  δικαίωμα στην εργασία κλπ. Διαπιστώθηκε μετά την εξέταση των υποθέσεων ότι δεν εφαρμόζονται πάντα οι σχετικές οδηγίες για  τα  δικαιωμάτων των ασθενώνAIDS-HIV, ότι όταν παραβιάζονται δεν υπάρχουν κυρώσεις για τους παραβάτες και ότι το προσωπικό των δημοσίων νοσοκομείων δεν είναι επαρκώς ενημερωμένο για τις υποχρεώσεις του απέναντι στους ασθενείς Αποτέλεσμα είναι  συχνά να παρατηρείται άρνηση περίθαλψης, παραβίαση του ιατρικού απορρήτου και παραβίαση του δικαιώματος για συναίνεση. Προτείνει: Ενυπόγραφη ενημέρωση του υγειονομικού προσωπικού, ενημέρωση των οροθετικών για τα δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις τους έναντι των άλλων, επιβολή κυρώσεων σε παραβίαση των κείμενων διατάξεων, ισχυρότερο νομικό πλαίσιο και καθιέρωση ειδικού συστήματος παραπομπών των συγκεκριμένων ασθενών.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή