Παραγραφή Απαίτησης από το Δημόσιο λόγω υπαίτιας καθυστέρησης της διοίκησης

Πόρισμα: Παραγραφή Απαίτησης από το Δημόσιο λόγω υπαίτιας καθυστέρησης της διοίκησης

Περιγραφή

Η αναφερόμενη παραπονέθηκε στο Συνήγορο του Πολίτη για την άρνηση καταβολής "νοσηλίων" από τον Ο.Π.Α.Δ. Ειδικότερα, με απόφαση του Αν. Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων εγκρίθηκε η μεταφορά προς νοσηλεία στη Μεγάλη Βρετανία του συζύγου της. Μεταγενέστερα (1995) με νέα απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας εγκρίθηκε, αναδρομικά, η "δαπάνη για την χρησιμοποίηση φορείου εντός του αεροπλάνου". Από τη διερεύνηση του θέματος προέκυψε ότι το ποσό αυτό δεν είχε καταβληθεί διότι δεν είχε, μέχρι τότε, αποδοθεί λογαριασμός από το ελληνικό Γενικό Προξενείο Λονδίνου για τα αρχικά νοσήλια παρά τις σχετικές οχλήσεις του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (και μετέπειτα του Ο.Π.Α.Δ.). Η ύπαρξη "ατακτοποίητων Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής" αποτελούσε, κατά την άποψη της Διοίκησης, ανυπέρβλυτο κώλυμα για την απόδοση του συμπληρωματικού εγκριθέντος ποσού.
Ο Συνήγορος του Πολίτη διενήργησε επιτόπια επίσκεψη στον Ο.Π.Α.Δ. και εν συνεχεία στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Λονδίνο προκειμένου να επιδιώξει τη συντομότερη κατά το δυνατόν τακτοποίηση του θέματος. Ακολούθως το Γενικό Προξενείο επέστρεψε υπηρεσιακώς ολόκληρο το ποσό των αρχικών νοσηλίων το οποίο κατατέθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδας και μεταβιβάστηκε στο Δημόσιο Ταμείο. Κατόπιν τούτου από τον Ο.Π.Α.Δ. εστάλησαν στην Υ.Δ.Ε. του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, για την έκδοση του ανάλογου εντάλματος προς τους δικαιούχους. Η τελευταία υπηρεσία ωστόσο διατύπωσε ενδοιασμούς σχετικά με τη δυνατότητα εκτέλεσης του παραπάνω Χ.Ε.Π. καθότι, κατ' αυτήν, ετίθετο ζήτημα παραγραφής. Μετά και την παραπάνω εξέλιξη, το ζήτημα οδηγήθηκε σε πλήρες αδιέξοδο αφού τελικώς δεν ήταν δυνατή η καταβολή του οφειλομένου ποσού.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή