Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιπλέον χρεώσεις που επιβάλλουν τα ιδιωτικά θεραπευτήρια σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ

Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιπλέον χρεώσεις που επιβάλλουν τα ιδιωτικά θεραπευτήρια σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε υπόθεση ασφαλισμένου, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε, επειδή επιβαρύνθηκε με το ποσό των 278 ευρώ για τη νοσηλεία μίας ημέρας σε συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτική κλινική. Από τον ασθενή ζητήθηκε κατά την εισαγωγή του να υπογράψει υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα αναλάμβανε ο ίδιος την κάλυψη κάποιων δαπανών.

Έπειτα από παρέμβαση του Συνηγόρου η Νομική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ αποφάνθηκε ότι οι ιδιωτικές κλινικές μπορούν να επιβάλουν στους ασφαλισμένους να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση ότι θα καλύψουν εξ ιδίων χρημάτων αποκλειστικά και μόνο παροχές που δεν αποζημιώνονται σύμφωνα με τον ΕΚΠΥ και τη νομοθεσία περί ΚΕΝ (πχ αναβάθμιση θέσης, μη κοστολογημένες πράξεις κλπ). Επίσης, έπειτα από έλεγχο που διενήργησε η αρμόδια υπηρεσία  του ΕΟΠΥΥ επιστράφηκε στον ασφαλισμένο το ποσό που επιβαρύνθηκε και το οποίο δεν αφορούσε τη διαφορά θέσης.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή