Αναγνώριση του χρόνου απασχόλησης στην αλλοδαπή των επαναπατριζόμενων από την Ρουμανία πολιτικών προσφύγων

Χωρίς προθεσμία η υποβολή της αίτησης για αναγνώριση του χρόνου απασχόλησης στην αλλοδαπή των επαναπατριζόμενων από την Ρουμανία πολιτικών προσφύγων

Περιγραφή

Ο Συνήγορος; του Πολίτη υποστηρίζει ότι η κατάργηση, με τον ν.3232/2004, της προθεσμίας υποβολής της αίτησης για αναγνώριση χρόνου απασχόλησης στην αλλοδαπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1539/1985, ισχύει για όλους τους επαναπατρισθέντες στην Ελλάδα πολιτικούς πρόσφυγες, που είχαν καταφύγει στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, ή λόγω των συνεπειών αυτού, και συνεπώς δεν εξαιρούνται από την ρύθμιση οι επαναπατρισθέντες από την Ρουμανία.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή