Μεταβολή στοιχείων προσωπικής κατάστασης και ανανέωση βιβλιαρίου ασθενείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ νομίμως διαμένουσας αλλοδαπής εργαζομένης.

Έγγραφο: Μεταβολή στοιχείων προσωπικής κατάστασης και ανανέωση βιβλιαρίου ασθενείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ νομίμως διαμένουσας αλλοδαπής εργαζομένης.

Περιγραφή

 

Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) αρνήθηκε να ανανεώσει το βιβλιάριο ασθενείας νομίμως διαμένουσας αλλοδαπής εργαζομένης, η οποία, μετά τη λύση της υιοθεσίας της, μετέβαλε τα στοιχεία της προσωπικής της κατάστασης, βάσει των στοιχείων του βιολογικού της πατέρα. Η μεταβολή αυτή αναγνωρίσθηκε ως νόμιμη από το κράτος προέλευσης της αλλοδαπής, με την έκδοση νέου σε ισχύ διαβατηρίου καθώς και από την αρμόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, που προχώρησε στην ανανέωση της άδειας διαμονής αορίστου διαρκείας της αλλοδαπής, βάσει των νέων στοιχείων της. Ωστόσο, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κρίνοντας ότι τα στοιχεία που προσκομίσθηκαν δεν ήταν ικανά για την απόδειξη της ταυτοπροσωπίας, απαίτησε την αναγνώριση του αλλοδαπού τίτλου λύσης της υιοθεσίας ως εκτελεστού, με απόφαση ελληνικού δικαστηρίου. Ο Συνήγορος του Πολίτη επεσήμανε ότι η ισχύουσα άδεια διαμονής παράγει τεκμήριο νομιμότητας στην ελληνική έννομη τάξη και δεσμεύει όλες τις δημόσιες αρχές, που παρέχουν υπηρεσίες στους νόμιμους αλλοδαπούς. Μετά τη διαμεσολάβηση του ΣτΠ, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανακάλεσε την απορριπτική απόφαση και μετέβαλε τα στοιχεία της ατομικής κατάστασης της ασφαλισμένης του.

 

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή