Συνυπολογισμός ημερών απεργίας ως προϋπόθεση για την επιλογή ασφαλιστικού φορέα (ΙΚΑ-Ο.Α.Ε.Ε.)

Συνυπολογισμός ημερών απεργίας ως προϋπόθεση για την επιλογή ασφαλιστικού φορέα (ΙΚΑ-Ο.Α.Ε.Ε.)

Περιγραφή


Ο Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε αναφορά πολίτη σχετικά με τον μη συνυπολογισμό ημερών απεργίας στον χρόνο ασφάλισης που απαιτείται για την αναγνώριση δυνατότητας επιλογής ασφαλιστικού φορέα (ΙΚΑ). Η Αρχή απευθύνθηκε στην Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) και στον Ο.Α.Ε.Ε. ζητώντας να εφαρμοσθεί η σχετική διάταξη σύμφωνα με το Σύνταγμα, το οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμα της απεργίας. Η Γ.Γ.Κ.Α. δεχόμενη την πρόταση της Αρχής ενημέρωσε τον Συνήγορο του Πολίτη ότι στην κατ΄ εξουσιοδότηση του νόμου Υπουργική Απόφαση, θα ορισθεί ρητά ο συνυπολογισμός των ημερών απεργίας για την συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων ασφάλισης.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή