Συνταξιοδότηση παρά την απώλεια βιβλιαρίου, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος προαιρετικής ασφάλισης μακροχρονίως ανέργων

Συνταξιοδότηση παρά την απώλεια βιβλιαρίου, μετά την ολοκλήρωση της προαιρετικής ασφάλισης μακροχρονίως ανέργων (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ)

Περιγραφή

O Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε αναφορά μακροχρόνια άνεργης, η οποία είχε στο παρελθόν υπαχθεί και ολοκληρώσει το πρόγραμμα προαιρετικής ασφάλισης μακροχρονίως ανέργων του ΟΑΕΔ και διαμαρτυρόταν για την καθυστέρηση εξέτασης του συνταξιοδοτικού της αιτήματος από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Μετά την παρέλευση σχεδόν δύο ετών από την αίτηση συνταξιοδότησης, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εκκίνησε διαδικασία ανεύρεσης του απωλεσθέντος ασφαλιστικού βιβλιαρίου (ΥΔΑΑΒ) της ενδιαφερόμενης και αναζήτησε τον ασφαλιστικό της χρόνο στα Υποκαταστήματα της έδρας των επιχειρήσεων, που κατά το παρελθόν εργάστηκε. Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήμανε ότι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν έπρεπε να υποβάλει την ασφαλισμένη στη χρονοβόρα -και επισφαλή για τα δικαιώματα της- διαδικασία διενέργειας ΥΔΑΑΒ, αφού η ίδια υπηρεσία είχε στο παρελθόν εκδώσει απόφαση περί υπαγωγής της στην προαιρετική ασφάλιση μακροχρονίως ανέργων, μετά την –υποχρεωτική σύμφωνα με την νομοθεσία- καταμέτρηση, άθροιση και ανακεφαλαίωση των ημερών ασφάλισης που το βιβλιάριο της ασφαλισμένης περιείχε. Η Ανεξάρτητη Αρχή ζήτησε από το ΙΚΑ–ΕΤΑΜ να αποφανθεί επί του συνταξιοδοτικού αιτήματος, ανακαλώντας την απόφαση αναζήτησης του χαμένου βιβλιαρίου, διότι η διενέργεια ΥΔΑΑΒ όχι μόνο προσβάλλει τη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη της ασφαλισμένης στον ασφαλιστικό της φορέα, αλλά και αντίκειται στην αρχή της απαγόρευσης του venire contra factum proprium, ανατρέποντας το τεκμήριο νομιμότητας της απόφασης που η ίδια η υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είχε εκδώσει.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή