Εισφορές για Οικοδομικά έργα

Πόρισμα: Εισφορές για Οικοδομικά έργα

Περιγραφή

Το ΙΚΑ ελέγχοντας το φάκελο κάθε οικοδομικού έργου εντός της προβλεπόμενης δεκαετούς προθεσμίας, εξέδωσαν τις σχετικές πράξεις επιβολής εισφορών και προσαυξήσεων διότι δεν θεωρήθηκε ότι υποβλήθηκαν από πλευράς των πολιτών, οι ανακεφαλαιωτικές καταστάσεις ή ικανοποιητικός αριθμός αποδείξεων που να αντικρούει τους λόγους της επιβολής των εισφορών.
Πιο συγκεκριμένα, οι πολίτες που δεν προσήλθαν να δηλώσουν την αποπεράτωση του οικοδομικού τους έργου, έτσι ώστε από πλευράς ΙΚΑ, να γίνει ο σχετικός έλεγχος καθώς και η σχετική αρχειοθέτηση της υπόθεσης, διατήρησαν την πινακίδα τους σε εκκρεμότητα, μέχρι την ημερομηνία του τακτικού ελέγχου από τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματός σας όπου και καταλογίστηκαν και οι σχετικές, υποχρεωτικά καταβλητέες, εισφορές.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή