Ασφαλιστική εκκρεμότητα λόγω προβλήματος κατά την υποβολή της ΑΠΔ

Έγγραφο: Ασφαλιστική εκκρεμότητα εταιρείας, που πρόεκυψε από την μη καταχώρηση ολόκληρης της ονομαστικής κατάστασης των εργαζομένων της, κατά την υποβολή της αναλυτικής περιοδικής δήλωσης (ΑΠΔ)

Περιγραφή

Ασφαλιστική εκκρεμότητα Εταιρείας, που προέκυψε από την μη καταχώρηση ολόκληρης της ονομαστικής κατάστασης των εργαζομένων της, κατά την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης. Αμφισβήτηση από το αρμόδιο Τοπικό Υποκατάστημα των  παραστατικών που προσκόμιζε η εργοδότρια εταιρεία. Επίλυση του θέματος από τη Διοίκηση του Ιδρύματος με έκδοση γενικού εγγράφου, με διευκρινήσεις για την υποβολή Α.Π.Δ.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή