Αλλαγή πρακτικής στη διάθεση δελτίων στάθμευσης σε άτομα με αναπηρία

Αλλαγή πρακτικής στη διάθεση δελτίων στάθμευσης σε άτομα με αναπηρία

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε το ζήτημα της μη χορήγησης δελτίου στάθμευσης σε άτομα με αναπηρία που είναι κάτοχοι οχημάτων που δεν έχουν ταξινομηθεί ως «αναπηρικά». Η καλή συνεργασία της Αρχής με την αρμόδια υπηρεσία συνέβαλε στην αλλαγή πρακτικής για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή