Α.Μ.Ε.Α. - χρόνια πάσχοντες

Όλα | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2001

2014

 • 25/11/2014 - Πόρισμα
  - Χορήγηση επιδομάτων πρόνοιας μετά την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)
  Ο Συνήγορος του Πολίτη, αφού διαπίστωσε προβλήματα στη διαδικασία χορήγησης προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας μετά την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), απέστειλε πόρισμα προς το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, υποβάλλοντας προτάσεις για τον περιορισμό των παραγόντων κακοδιοίκησης.
 • 18/06/2014 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Αναδρομική χορήγηση προνοιακού επιδόματος
  O Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε αναφορά γονέα που διαμαρτυρόταν για τη μη αναδρομική καταβολή προνοιακού επιδόματος για το ανήλικο παιδί του. Η Αρχή απευθύνθηκε στον αρμόδιο Δήμο και στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ζητώντας να καταβληθεί αναδρομικά το επίδομα. Ο Δήμος ανταποκρίθηκε και κατέβαλε αναδρομικά το συγκεκριμένο ποσό.
 • 26/02/2014 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Επισημάνσεις σχετικά με τη νέα διαδικασία απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και κυκλοφορίας αυτοκινήτων για άτομα με αναπηρίες
  Για τη χορήγηση απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας σε αναπήρους, πρόσφατες διατάξεις εισάγουν νέα διαδικασία ειδικής αντιστοίχισης της ιατρικής εκτίμησης και του ποσοστού αναπηρίας. Πλέον, για τη χορήγηση της απαλλαγής κατατίθεται στην αρμόδια αρχή τελωνισμού του αυτοκινήτου, μεταξύ άλλων δικαιολογητικών, ειδική σχετική ιατρική βεβαίωση του ΚΕΠΑ, από την οποία πρέπει να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής του σε συγκεκριμένες διατάξεις και πως η πάθηση του είναι δια βίου.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή