Ο Συνήγορος του Πολίτη σας καλωσορίζει στο ηλεκτρονικό ενημερωτικό του δελτίο (newsletter) μέσα από το οποίο θα υπάρχει τακτική ενημέρωση για όλες τις

δράσεις του. Το newsletter μας αποτελεί ένα διαδραστικό εργαλείο επικοινωνίας και μέσα από αυτό μπορείτε και εσείς να έλθετε σε επαφή μαζί μας και να ενημερωθείτε

για δράσεις που σας ενδιαφέρουν περισσότερο.

1o Ενημερωτικό Δελτίο - Μάιος 2005

Xαιρετισμός

Η ετήσια έκθεση της δραστηριότητας του Συνηγόρου του Πολίτη, την οποία αυτός υποβάλλει τον μήνα Μάρτιο κάθε έτους στη Βουλή, έχει ως πρωταρχικό αποδέκτη τις δημόσιες υπηρεσίες και την πολιτική ηγεσία της χώρας. Όντας απολογιστικού χαρακτήρα, η ετήσια έκθεση αποτελεί ένα μέσον ελέγχου της απόδοσης του έργου της δημόσιας διοίκησης αλλά και του ίδιου του Συνηγόρου του Πολίτη.

Άλλο επικοινωνιακό βήμα του Συνηγόρου είναι η ιστοσελίδα του (www.synigoros.gr), η οποία πρωτίστως αποτελεί χώρο παρουσίασης τεκμηρίων. Εκεί μπορεί ο καθένας να αναζητήσει, μεταξύ άλλων, τα σημαντικότερα έγγραφα (ειδικές εκθέσεις, πορίσματα κ.λπ.) που απευθύνει ο Συνήγορος του Πολίτη στις δημόσιες υπηρεσίες.

Με την παρούσα ηλεκτρονική έκδοση, η οποία αποτελεί επιλεκτική παρουσίαση των δραστηριοτήτων του, ο Συνήγορος του Πολίτη εγκαινιάζει έναν νέο δίαυλο επικοινωνίας και, φιλοδοξώντας να διευρύνει το φάσμα των συνομιλητών του, απευθύνεται πρωτίστως στους εκφραστές / διαμορφωτές της κοινής γνώμης, δηλαδή στα ΜΜΕ, την ακαδημαϊκή κοινότητα, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις κ.λπ., αλλά και στον μεμονωμένο πολίτη που ενδιαφέρεται για τα κοινά. Το πλέον ενδιαφέρον όμως είναι ότι η διεύρυνση του κύκλου των αναγνωστών θα επιτευχθεί μέσα και από ένα διαφορετικό είδος επικοινωνίας, καθώς η παρούσα έκδοση θα επιδιώξει εκ των πραγμάτων μια συνεχή, αδιαμεσολάβητη και, προπάντων, αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ του Συνηγόρου και του αναγνώστη. Mε αυτήν την έννοια, ο Συνήγορος του Πολίτη δεν φιλοδοξεί απλώς να διευρύνει τον κύκλο των συνομιλητών του, αλλά και να εκδημοκρατίσει τους όρους διεξαγωγής της συνομιλίας.

Ο Συνήγορος του Πολίτη
Γιώργος Β. Καμίνης 

Ειδήσεις

Ο Συνήγορος:

παρέδωσε την ετήσια έκθεση του 2004

εξέδωσε την περίληψη της ετήσιας έκθεσης 2004

συμβάλλει στην οικοδόμηση του Συνηγόρου του Πολίτη στην Tουρκία

αναλαμβάνει δράση κατά των πάσης φύσεως διακρίσεων

O νόμος 3304/2005, «Εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού», διεύρυνε τις αρμοδιότητες του ΣτΠ και τον όρισε ως αρμόδιο φορέα για την προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης στις περιπτώσεις που αυτή παραβιάζεται από δημόσιες υπηρεσίες. Eκτός από την παροχή προστασίας σε ατομικές περιπτώσεις, ο ΣτΠ αναλαμβάνει ιδιαίτερο ρόλο στο γενικό σύστημα καταπολέμησης των διακρίσεων, με έρευνες, ειδικές εκθέσεις και υποχρέωση τακτικής ενημέρωσης των αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

διευρύνει τη δράση του σε θέματα υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης

Με τον νόμο 3293/2004 συστάθηκε ο Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τα σχετικά καθήκοντα ανατέθηκαν στον Συνήγορο του Πολίτη. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, ο σεβασμός της αξιοπρέπειας των ασθενών, η ίση μεταχείρηση μεταξύ των ασθενών, τα προβλήματα ασθενών με AIDS , η ενημέρωση των ασθενών για την κατάσταση της υγείας τους και η συγκατάθεσή τους εν όψει ιατρικών πράξεων, το ιατρικό απόρρητο και η οργάνωση των ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών αποτελούν ζητήματα άμεσης προτεραιότητας.

είναι σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τα παιδιά

Συναντά ομάδες παιδιών, συζητάει για τα δικαιώματα και τα προβλήματά τους, ακούει τις απόψεις και τις προτάσεις τους. Στέλνει ενημερωτικό υλικό στα σχολεία στο πλαίσιο των προγραμμάτων «Τα παιδιά συναντούν τον Συνήγορό τους» και «Συζητάμε για τα δικαιώματά μας». Επίσης συνεργάζεται με το Υπουργείο Παιδείας στο πλαίσιο του Προγράμματος «Παιδεία και Δημοκρατία» του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το τελευταίο τετράμηνο συνάντησε παιδιά από σχολεία σε πολλές πόλεις της Ελλάδας. Και τέλος, δημιούργησε ειδική ιστοσελίδα για παιδιά. www.0-18.gr

Το ξύλο δεν βγήκε από τον παράδεισο!

Σύμφωνα με έρευνες, στην Ελλάδα η χρήση διαφόρων μορφών σωματικής βίας, για παράδειγμα χαστούκι, χτύπημα με αντικείμενο, τράβηγμα μαλλιού, αυτιού κ.λπ., με σκοπό την τιμωρία ή τον έλεγχο της συμπεριφοράς των παιδιών είναι ακόμη και σήμερα συχνό φαινόμενο.

O ΣτΠ θεωρώντας, μεταξύ άλλων, ότι

 • τα παιδιά έχουν δικαιώματα και δεν ανήκουν στους γονείς ή τους κηδεμόνες τους,
 • η σωματική τιμωρία προσβάλλει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, έχει αρνητικές επιδράσεις στην αγωγή και τον ψυχισμό τους και δεν αποτελεί μέσον σωφρονισμού και διαπαιδαγώγησης,
 • η απαγόρευση με νόμο των σωματικών ποινών στον χώρο της εκπαίδευσης υπήρξε καθοριστική στη διαμόρφωση μιας γενικότερης αντίληψης για τον αντιπαιδαγωγικό χαρακτήρα τέτοιων πράξεων,
 • η υπάρχουσα νομοθετική ρύθμιση δεν διασφαλίζει επαρκώς την προστασία των παιδιών στον οικογενειακό χώρο,
 • η θέσπιση κανόνων δικαίου αποτελεί και μέσον για την αλλαγή πολιτισμικών αντιλήψεων.

 

πρότεινε τη ρητή διά νόμου απαγόρευση κάθε μορφής σωματικής τιμωρίας ως μέσου σωφρονισμού των παιδιών σε οποιοδήποτε χώρο αυτά ζουν. Για τον σκοπό αυτό συνεργάζεται με άλλους φορείς για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, ώστε να γίνει δυνατή η υιοθέτηση εναλλακτικών μέτρων διαπαιδαγώγησης των παιδιών.

 

Η δημόσια θέση του Συνηγόρου του Πολίτη για τη ρητή νομοθετική απαγόρευση της σωματικής τιμωρίας

Ο Συνήγορος πρότεινε

Για τη μακροχρόνια δέσμευση ή στέρηση ακίνητης ιδιοκτησίας

Tον Απρίλιο 2005 δόθηκε στη δημοσιότητα ειδική έκθεση με αντικείμενο την απαλλοτρίωση, τη στέρηση και άλλους περιορισμούς επί της ακίνητης ιδιοκτησίας, στην οποία θίγεται το μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα της μακροχρόνιας δέσμευσης ή στέρησης της ιδιοκτησίας χωρίς καταβολή ή χωρίς έγκαιρη καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης. O ΣτΠ εισηγείται, ανάμεσα στα άλλα, την καθιέρωση συγκεκριμένων χρονικών περιορισμών για τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης λόγω πολεοδομικού σχεδιασμού, την έναρξη διαλόγου σχετικά με την προώθηση του θεσμού «ιδιωτικής πολεοδόμησης», την εφαρμογή των θετικών ρυθμίσεων του νέου αρχαιολογικού νόμου 3208/2002 και την επίσπευση της έκδοσης των κανονιστικών διαταγμάτων που προβλέπει ο βασικός περιβαλλοντικός νόμος 1650/1986 για τη χορήγηση οικονομικών αντισταθμισμάτων σε θιγόμενους ιδιοκτήτες.

Για τους μετανάστες

Ύστερα από συνεχείς διαβουλεύσεις με το Υπουργείο Εσωτερικών, ο ΣτΠ διατύπωσε τον Απρίλιο 2005 αναλυτικές προτάσεις εν όψει της επικείμενης αναθεώρησης του θεσμικού πλαισίου εισόδου και παραμονής αλλοδαπών στην Ελλάδα, τις οποίες έθεσε υπόψη του υπουργείου. Iδιαίτερο βάρος δίνεται στις «εξαιρετικές» διαδικασίες για επανάκαμψη στη νομιμότητα, οι οποίες θα καταστήσουν ρεαλιστικότερο το νέο νομοθετικό πλαίσιο και θα του προσδώσουν διάρκεια.

Για την άρνηση Δήμου ή Νομαρχίας να αποζημιώσει ζημιές σε αυτοκίνητo.

O ΣτΠ εκπόνησε ειδική έκθεση για την αστική ευθύνη οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης σε περιπτώσεις υλικών ζημιών σε οχήματα από ανωμαλίες του οδοστρώματος ή άλλες παρεμφερείς αιτίες. Η πρόταση που διατύπωσε ο ο ΣτΠ αφορά σε μια διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, βάσει της οποίας οι OΤΑ θα μπορούν να αποζημιώνουν πολίτες για ζημιές σε οχήματα που συνέβησαν από αιτίες αποκλειστικής ευθύνης των πρώτων.

Για την προστασία του φυσικού πλούτου της χώρας μας:

Ο Συνήγορος συναντήθηκε

 • Mε εκπροσώπους του OAEΔ για να συζητήσουν τα προβλήματα υλοποίησης προγραμμάτων Eπιχορήγησης Nέων Eλεύθερων Eπαγγελματιών, όπως αναδείχθηκαν στο σχετικό πόρισμα.
 • Με τους εμπλεκόμενους φορείς στη διαδικασία συλλογής και απομάκρυνσης των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων από τους δρόμους των μεγάλων αστικών κέντρων. Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΣτΠ, συμμετείχαν εκπρόσωποι αρμόδιων υπουργείων, εποπτευόμενων από αυτά φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στη συνάντηση συζητήθηκε το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και ο ΣτΠ προέβη σε μια πρώτη καταγραφή των προβλημάτων που δυσχεραίνουν τη διαδικασία, όπως αυτά έχουν αναδειχθεί από τις αναφορές πολιτών.
 • Με τους προέδρους και στελέχη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, του Οργανισμού Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ, των Ταμείων Προνοίας Εμπορικού Ναυτικού και του ΙΚΑ Καλλιθέας για την επίλυση υποθέσεων αρμοδιότητάς τους και τη βελτίωση της συνεργασίας της Αρχής με αυτά.
 • Με εκπροσώπους των Υπουργείων Ανάπτυξης, Οικονομίας & Οικονομικών, της Περιφέρειας Αττικής, της Νομαρχίας Δυτικής Αττικής και του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας με αντικείμενο τη σφράγιση τριών βυρσοδεψείων, τα οποία λειτουργούσαν στον Ασπρόπυργο Αττικής, εν γνώσει των εμπλεκομένων υπηρεσιών, χωρίς νόμιμη άδεια τα τελευταία είκοσι χρόνια. Π ρόσφατη απόφαση του Δικαστήριου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (C -163/2003, 14.5.2004) καταδίκασε τελικώς την Ελλάδα για παραβίαση των κοινοτικών διατάξεων σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων και τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων στο Θριάσιο Πεδίο.
 • Με εκπροσώπους της ΔΕΗ, του ΥΠΕΧΩΔΕ, του Υπουργείου Ανάπτυξης και της ΝΑ Κοζάνης σχετικά με τη λειτουργία τριών Ατμοηλεκτρικών Σταθμών της ΔΕΗ στον νομό Κοζάνης.
 • Με τη διοίκηση του Παιδοψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, προκειμένου να ενημερωθεί για οργανωτικά και λειτουργικά ζητήματα.
 • Με τη διοίκηση των ιδρυμάτων παιδικής προστασίας «Άγιος Ανδρέας», «Αγία Βαρβάρα» και το Κέντρο Βρεφών «Μητέρα», προκειμένου να ενημερωθεί για τα προγράμματα φιλοξενίας, αναδοχής και υιοθεσίας.

 

Ο Συνήγορος διοργανώνει

σε συνεργασία με τη Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Oικονομικών διημερίδες, στις έδρες των Περιφερειών της χώρας, με στόχο την αμοιβαία ενημέρωση των υπαλλήλων των κατά τόπους οικονομικών υπηρεσιών και του ΣτΠ για πτυχές και προβλήματα που προκύπτουν από την καθημερινή εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας. Mέχρι σήμερα έχουν γίνει τρεις συναντήσεις: στο Hράκλειο (Nοέμβριος 2000), την Αλεξανδρούπολη (Φεβρουάριος 2004) και στα Ιωάννινα (Απρίλιος 2005).

Ο Συνήγορος πραγματοποίησε αυτοψίες

 • Στις φυλακές Μαλανδρίνου Φωκίδας, για να διερευνήσει αναφορές για τις συνθήκες κράτησης. Η αυτοψία αυτή σηματοδότησε την άρση των νομικών προβληματισμών που είχε προβάλει το Υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με τη δυνατότητα επέμβασης του ΣτΠ στις φυλακές. Σημειώνεται ότι τις απόψεις του ΣτΠ είχε ήδη δεχθεί και η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.
 • Στο Πόρτο Χέλι και συνεργάστηκε με την Κτηματική Υπηρεσία Αργολίδας και το Πολεοδομικό Γραφείο Κρανιδίου σχετικά με υποθέσεις καταπάτησης αιγιαλού και νομιμότητας οικοδομικής άδειας.
 • Στο Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών της Παγανής στη Μυτιλήνη.
 • Στα Κρατητήρια Αμυγδαλέζας Αττικής για να διαπιστώσει τις συνθήκες κράτησης των ανήλικων κρατουμένων.

Ο Συνήγορος επισκέφθηκε

στην Ελλάδα

Tην Ξάνθη, για να διερευνήσει αναφορά σχετική με μειονοτικά σχολεία της περιοχής.

Θεσσαλονίκη όπου:
- επισκέφθηκε τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κορδελιού και Παπάφειου, συναντήθηκε με εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς και μετά, σε σχετική σύσκεψη στη Νομαρχία, συζητήθηκαν τα προβλήματα των εργαστηρίων αυτών.
- συμμετείχε σε ημερίδα με θέμα τον ρόλο του Συνηγόρου του Πολίτη

Λάρισα, όπου συμμετείχε σε δύο ημερίδες σχετικές με τα δικαιώματα του παιδιού.

Tην Τρίπολη, όπου:
-επισκέφθηκε οικισμό Ρομά στον Δήμο Τεγέας και συναντήθηκε με αρμόδιους φορείς,
-συναντήθηκε με εκπρόσωπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Oργανισμών Κοινής Ωφελείας, με φορείς και άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες, για ζητήματα που απασχολούν την Περιφέρεια. O ΣτΠ δέχθηκε επίσης πολίτες που επιθυμούσαν να καταθέσουν αναφορές ή να ενημερωθούν για θέματα που τους απασχολούν στις συναλλαγές τους με το δημόσιο.

Tην Oρεστιάδα, όπου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση και συζήτηση με μαθητές από πολλά σχολεία της περιοχής.

Ιωάννινα, όπου δέχθηκε πολίτες που κατέθεσαν αναφορές ή ζήτησαν να ενημερωθούν για θέματα που τους απασχολούν και εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ΣτΠ.

 

στο εξωτερικό

Tην Κοπεγχάγη για να συμμετάσχει στην 9η Συνάντηση στρογγυλής τράπεζας των Ευρωπαίων Ombudsmen και των Επιτρόπων για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης, στo πλαίσιo του εορτασμού των 50 χρόνων από την ίδρυση του θεσμού του ΣτΠ στη Δανία.

Ο Συνήγορος συμμετείχε

 • Στην ημερίδα που διοργάνωσε το ΥΠΕΣΔΔΑ και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης με θέμα «Νέα αντίληψη για την επιμόρφωση στη δημόσια διοίκηση», στις 4 Φεβρουαρίου.
 • Στη συζήτηση που διοργάνωσε η «Κίνηση Πολιτών» με θέμα «O Συνήγορος του Πολίτη: Ένας θεσμός της εποχής», στις 10 Φεβρουαρίου.
 • Στο συνέδριο με θέμα «Πολιτεία» που διοργάνωσε το ΥΠΕΣΔΔΑ στις 18 Φεβρουαρίου.
 • Σε ημερίδα που διοργάνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου στις 20 Απριλίου με θέμα «Ανοικτή διοίκηση και ο ΣτΠ».
 • Στην ημερίδα «Ελευθερίες - Λογοκρισίες» που διοργάνωσαν από κοινού στις 18 Μαρτίου, η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και η μη κερδοσκοπική εταιρεία «Πλατφόρμες», με αντικείμενο την παρέμβαση του ΣτΠ, η οποία έγινε με αφορμή την απομάκρυνση εικαστικού έργου από την έκθεση Outlook.

Πρόγραμμα «Ευνομία»

 • O Συνήγορος του Πολίτη της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας Idzet Memeti επισκέφθηκε τα γραφεία της Αρχής στις 23-25 Φεβρουαρίου. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η ενημέρωση των στελεχών του ομόλογου θεσμού για τον τρόπο λειτουργίας του Έλληνα ΣτΠ σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και η κατανόηση των διαφορετικών πολιτειακών ρόλων που διαδραματίζει ο θεσμός. Πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια κατάρτισης για τη διαχείριση αναφορών πολιτών και ειδικότερα σε ό,τι αφορά παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικαιωμάτων του παιδιού, θέματα κοινωνικής πρόνοιας, προστασίας του φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος. O Συνήγορος του Πολίτη της FYROM συναντήθηκε και με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Αναστάση Παπαληγούρα.
 • Κλιμάκιο του κύκλου Δικαιωμάτων του Παιδιού επισκέφθηκε την Αλβανία όπου συνάντησε τον Αλβανό Συνήγορο του Πολίτη, φορείς αρμόδιους για την υποδοχή και τη φροντίδα παιδιών θυμάτων εκμετάλλευσης και παράνομης διακίνησης και εκπροσώπους της ΜΚO Terre des Hommes. Επίσης, επισκέφθηκε προνοιακά ιδρύματα και ενημερώθηκε για προγράμματα στήριξης παιδιών.

Σε περίπτωση που δεν µπορείτε να διαßάσετε αυτό το ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο, ή επιθυμείτε να διαβάσετε παλαιότερα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνηγόρου του Πολίτη.

Συνήγορος του Πολίτη - Copyright 2005
Χατζηγιάννη Μέξη 5, 115 28 Αθήνα
Tηλ. 213 1306 600

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή