Αρχεία - Ετήσιες Έκθέσεις

Όλα | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998

Αποτελέσματα 141 έως 160 από 348.

2012

 • 27/12/2012 - Ετήσια Έκθεση
  - Κοινωνική Αλληλεγγύη
  Η επικαιρότητα των πεδίων κοινωνικής αλληλεγγύης στις παρούσες συνθήκες είναι αυταπόδεικτη. Ενώ αυξάνονται ραγδαία οι δικαιούχοι προνοιακών παροχών ή όσοι επιλέγουν δημόσιες υπηρεσίες υγείας αντί ιδιωτικών, ταυτόχρονα συρρικνώνονται οι ταμειακές δυνατότητες του κράτους, με αποτέλεσμα να υποχωρούν ακόμη και παροχές ή υπηρεσίες που θεωρούνταν δεδομένες. Στις συνθήκες αυτές ο Συνήγορος καλείται να βρει την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στην υποχρέωση υπόμνησης προς τη διοίκηση των νομοθετημένων υποχρεώσεών της και στον στοιχειώδη πραγματισμό ο οποίος επιβάλλει τη δημιουργική αναζήτηση τόσο μιας νέας ιεράρχησης των προτεραιοτήτων όσο και πιθανών εναλλακτικών λύσεων.
 • 27/12/2012 - Ετήσια Έκθεση
  - Προσωπική ελευθερία και κοινωνική ενσωμάτωση
  Ανάμεσα στα κλασικά ατομικά δικαιώματα η προσωπική ελευθερία είναι το περισσότερο ευαίσθητο στις κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές ή ιδεολογικές κρίσεις. Η κινητικότητα και η ένταξη των αλλοδαπών, η αντιμετώπιση του προσφυγικού φαινομένου, η αναοριοθέτηση της ιθαγένειας αλλά και η διαρκής ένταση μεταξύ ασφάλειας και προσωπικής ελευθερίας αποκτούν εν μέσω κρίσεων ιδιαίτερες διαστάσεις, για την αντιμετώπιση των οποίων η διοίκηση δεν διαθέτει πάντοτε τα κατάλληλα μέσα ή εχέγγυα.
 • 27/12/2012 - Ετήσια Έκθεση
  - Το σχολείο στην κρίση
  Ο χώρος της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν έχει μείνει ανεπηρέαστος από την οικονομική κρίση. Πέρα από τη μείωση των εσόδων που προορίζονται για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, τον περιορισμό στις προσλήψεις εκπαιδευτικών, τις συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων και τις δυσλειτουργίες στις μεταφορές μαθητών, που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, τα παιδιά, ως άμεσοι αποδέκτες προβλημάτων όπως η αύξηση της ανεργίας και η συνεχής μείωση οικογενειακών εισοδημάτων, βιώνουν συναισθήματα που ενισχύουν την εκδήλωση βίαιων και επιθετικών συμπεριφορών.
 • 27/12/2012 - Ετήσια Έκθεση
  - Η δημόσια διοίκηση στην κρίση
  Η οικονομική κρίση ανέδειξε τόσο τις δομικές όσο και τις λειτουργικές αδυναμίες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, ιδίως σε περιπτώσεις όπου δυσχεραίνεται η υλοποίηση μεταφοράς αρμοδιοτήτων και η συνεργασία μεταξύ συναρμόδιων υπηρεσιών. Ο Συνήγορος τονίζει με κάθε ευκαιρία την αναγκαιότητα μέτρων που θα συμβάλουν στην ενίσχυση της λειτουργικότητας, ευελιξίας και αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης. Αυξητικό ρυθμό παρουσιάζουν οι αναφορές με αντικείμενο την ανάγκη ευρύτερης πληροφόρησης των πολιτών για διοικητικά ζητήματα που τους αφορούν και έγκαιρης διεκπεραίωσης των υποθέσεών τους. Στο πλαίσιο αυτό, η διαφάνεια αναδεικνύεται ως ουσιώδης μηχανισμός ελέγχου της διοικητικής δράσης.
 • 27/12/2012 - Ετήσια Έκθεση
  - Καταπολέμηση των διακρίσεων – Ειδική έκθεση 2012
  Ο Συνήγορος εκφράζει την έντονη ανησυχία του για μια διαφαινόμενη οπισθοδρόμηση της ελληνικής κοινωνίας και πολιτείας σχετικά με την εγρήγορση που απαιτείται ως προς την ουσιαστική καταπολέμηση των διακρίσεων. Τον απασχολεί ιδιαίτερα η έξαρση του φαινομένου της ρατσιστικής βίας, τόσο ως προς τον διαρκώς αυξανόμενο αριθμό των περιστατικών και την ένταση της ασκούμενης βίας όσο και ως προς τη στάση που τηρούν οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς σε σχέση με την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου και την προστασία των κοινωνικών ομάδων που στοχοποιούνται. Ως προς τις δικές του αρμοδιότητες, ο Συνήγορος κατά το έτος 2012 διερεύνησε 112 υποθέσεις στις οποίες φερόταν να συντρέχει διακριτική μεταχείριση εις βάρος κάπου ή κάποιων προσώπων για λόγους που αναφέρονται στις διατάξεις του νόμου 3304/2005.
 • 27/12/2012 - Ετήσια Έκθεση
  - Φύλο και εργασιακές σχέσεις – Ειδική έκθεση 2012
  Οι υποθέσεις τις οποίες χειρίστηκε ο Συνήγορος στο πεδίο της ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών κατά το 2012 σε μεγάλο βαθμό αντανακλούν την ένταση των προβλημάτων που έχει επιφέρει η οικονομική κρίση στις εργασιακές σχέσεις. Οι επιπτώσεις της κρίσης έχουν επηρεάσει εμφανώς όλους τους εργαζομένους, ωστόσο παρατηρείται διαφοροποίηση σε βάρος των γυναικών και μάλιστα σε φάσεις που συνδέονται με την εγκυμοσύνη και τη μητρότητα. Ειδικότερα, η εγκυμοσύνη και η μητρότητα εξακολουθούν να έχουν αρνητικά επακόλουθα στην επαγγελματική ανέλιξη των γυναικών και στην ανάληψη εκ μέρους τους θέσεων ευθύνης. Αντί η κρίση να οδηγήσει στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων όλου του δυναμικού της χώρας, τα στερεότυπα έρχονται πιο έντονα στο προσκήνιο και τείνουν να παράγουν αποκλεισμούς. Η αυξανόμενη ύφεση και τα προβλήματα που αυτή προκαλεί στην απασχόληση κατανέμονται άνισα κατά φύλο. Τίθεται μάλιστα το ερώτημα μήπως ακυρωθεί η όποια πρόοδος είχε συντελεστεί τα προηγούμενα χρόνια, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη αξιοποίηση πολύτιμων ανθρώπινων πόρων.
 • 27/12/2012 - Ετήσια Έκθεση
  - Νομοθετικές και οργανωτικές προτάσεις
  Νομοθετικές προτάσεις - Οργανωτικές προτάσεις - Αποδοχή προτάσεων προηγούμενων ετών
 • 27/12/2012 - Ετήσια Έκθεση
  - Νομικό πλαίσιο και λειτουργία του θεσμού
  Νομικό πλαίσιο – Υποβολή και διερεύνηση αναφορών – Οργάνωση και στελέχωση του Συνηγόρου του Πολίτη

2011

 • 29/12/2011 - Ετήσια Έκθεση
  - ΑΑ. Δελτίο Τύπου
  Το δελτίο τύπου για την ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το έτος 2011
 • 29/12/2011 - Έγγραφο
  - ΑΑ-3 Γράφημα - κατανομή των βάσιμων υποθέσεων ανά φορέα
  Γράφημα - κατανομή των βάσιμων υποθέσεων ανά φορέα
 • 29/12/2011 - Έγγραφο
  - ΑΑ-2. Γράφημα - Έκβαση των βασίμων αναφορών
  Έκβαση των βασίμων αναφορών
 • 29/12/2011 - Έγγραφο
  - ΑΑ-1. Γράφημα - κατανομή των εντός αρμοδιότητας αναφορών που διεκπεραιώθηκαν το 2011
  Γράφημα κατανομή των εντός αρμοδιότητας αναφορών που διεκπεραιώθηκαν το 2011
 • 29/12/2011 - Ετήσια Έκθεση
  - Α. Πλήρες κείμενο
  Η ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το 2011
 • 29/12/2011 - Ετήσια Έκθεση
  - Β. Εισαγωγή
  Διανύουμε μια περίοδο τεκτονικών ανακατατάξεων. Η κρίση εξαλείφει τις βεβαιότητες που μας συνόδευσαν, τουλάχιστον κατά τη μεταπολιτευτική περίοδο. Αλλάζουν άρδην όχι μόνον οι συνθήκες αλλά και οι κανόνες οι οποίοι ρύθμιζαν υποχρεώσεις και δικαιώματα, και μαζί τους διαψεύδονται σχεδιασμοί σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Αλλεπάλληλες νομοθετικές παρεμβάσεις ανατρέπουν δικαιώματα και τις προσδοκίες που θεμελιώνονταν σ’ αυτά. Η βίαιη προσαρμογή στην οποία οδηγείται η ελληνική οικονομία και κοινωνία έχει δραματικές επιπτώσεις στους πολίτες, ενώ οι ευάλωτες ομάδες διευρύνονται και πολλαπλασιάζονται. Παράλληλα, τα κοινωνικά δικαιώματα περιορίζονται και οι οικονομικές υποχρεώσεις γίνονται συχνά δυσβάστακτες.
 • 29/12/2011 - Ετήσια Έκθεση
  - Γ. Οι δραστηριότητες της χρονιάς
  Κατά τη διάρκεια του 2011 ο Συνήγορος δέχθηκε 10.706 νέες αναφορές. Ο πραγματικός αριθμός των πολιτών όμως που ζήτησαν τη βοήθεια του Συνηγόρου, καταθέτοντας αναφορά, είναι πολύ μεγαλύτερος καθώς εκατοντάδες αναφορές προέρχονται από ομάδες πολιτών, είναι δηλαδή «συλλογικές αναφορές». Οι περισσότερες από αυτές συνυπογράφονται από 2 έως 10 πολίτες και άλλες από μεγαλύτερες ομάδες – λόγου χάρη, μια αναφορά προήλθε από 176 πολίτες και μια άλλη από 155.
 • 29/12/2011 - Έγγραφο
  - Δ-1. Οικονομική πολιτική
  Η οικονομία, είτε ως προνομιακό πεδίο της κρίσης είτε ως τομέας από λυτης προτεραιότητας ενόψει της ανάπτυξης ή ακόμη ως πηγή ανατροπών στα δεδομένα της καθημερινής ζωής και του προγραμματισμού των νοικοκυριών, βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο της κοινωνικής προσοχής. Αυτό αναπόφευκτα εκφράστηκε και στις αναφορές προς τον Συνήγορο οι οποίες αφορούσαν οικονομικές συναλλαγές κράτους-πολιτών. Η εικόνα έχει δύο διαστάσεις: Η πρώτη αφορά τις μοιβαίες οικονομικές υποχρεώσεις κράτους-πολιτών, η δεύτερη την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας και συνεπώς την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας.
 • 29/12/2011 - Ετήσια Έκθεση
  - Δ-2. Διαχείριση περιβάλλοντος και οργάνωση του χώρου
  Το 2011 τα προβλήματα που ανέκυψαν εξαιτίας της «κρίσης του δημόσιου χρέους» και της υιοθέτησης πληθώρας «έκτακτων» μέτρων στο πλαίσιο εξασφάλισης δανειακών πόρων (Μνημόνιο, Εφαρμοστικός Νόμος κ.ά.) είχαν σοβαρές επιπτώσεις σε σημαντικές πλευρές της καθημερινότητας των πολιτών της χώρας, που αφορούν την ποιότητα του φυσικού, του δομημένου και του πολιτιστικού περιβάλλοντος.
 • 29/12/2011 - Ετήσια Έκθεση
  - Δ-3. Κοινωνική πολιτική
  Ανέκαθεν, και ανεξάρτητα από την τρέχουσα δημοσιονομική κρίση, η διαχείριση των ζητημάτων που εμπίπτουν στον χώρο της κοινωνικής πολιτικής αποτελούσε σημαντική πρόκληση.
 • 29/12/2011 - Ετήσια Έκθεση
  - Δ-4. Εκπαίδευση
  Η εκπαίδευση και η παιδεία αποτελούν χωρίς αμφιβολία βασική και θεσμική συνιστώσα της αναπτυξιακής φυσιογνωμίας της χώρας.
 • 29/12/2011 - Ετήσια Έκθεση
  - Δ-5. Ελευθερία και ασφάλεια
  Η επιλογή μεταξύ ελευθερίας και ασφάλειας ή, με άλλη διατύπωση, μεταξύ δικαιωμάτων και «αποτελε- σματικότητας» αποτελεί παλαιό όσο και σύγχρονο δίλημμα για τη στάση του κράτους απέναντι στους πολίτες. Ο Συνήγορος καλείται να διερευνήσει αναφορές πολιτών για θέματα μετανάστευσης, αστυνόμευσης ή σωφρονισμού που τοποθετούνται στο σημείο συνάντησης του κρατικού καταναγκασμού αφενός και των εγγυήσεων κρίσιμων ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων αφετέρου.

Αποτελέσματα 141 έως 160 από 348.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή