Αρχεία - Ετήσιες Έκθέσεις

Όλα | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998

Αποτελέσματα 1 έως 20 από 348.

2021

 • 31/12/2021 - Ετήσια Έκθεση
  - Δελτίο Τύπου και ενημερωτικό σημείωμα
  Το δελτίο τύπου και το ενημερωτικό σημείωμα για την Ετήσια Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το έτος 2021.
 • 31/12/2021 - Ετήσια Έκθεση
  - Πλήρες κείμενο
  Η Ετήσια Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το 2021.
 • 31/12/2021 - Ετήσια Έκθεση
  - Συντελεστές - πίνακας περιεχομένων
  Συντελεστές - πίνακας περιεχομένων
 • 31/12/2021 - Ετήσια Έκθεση
  - Εισαγωγή
  Το εισαγωγικό κείμενο του Συνηγόρου του Πολίτη για το 2021.
 • 31/12/2021 - Ετήσια Έκθεση
  - Η αποτίμηση της χρονιάς
  1. Οι δράσεις του Συνηγόρου του Πολίτη και οι συνεργασίες. 2. Η στατιστική αποτύπωση της εικόνας των προβλημάτων στις σχέσεις δημόσιας διοίκησης-πολιτών, μέσα από τις αναφορές στον Συνήγορο του Πολίτη το 2021.
 • 31/12/2021 - Ετήσια Έκθεση
  - Θεματικές ενότητες
  Τα πλέον καίρια και σημαντικά ζητήματα τα οποία απασχόλησαν τον Συνήγορο του Πολίτη εντός του 2021: • Η προστασία της δημόσιας υγείας σε αναμέτρηση με τις ατομικές ελευθερίες • Διεθνής προστασία • Δικαιώματα και παιδική προστασία • Εκπαίδευση • Ιθαγένεια • Κοινωνική Ασφάλιση • Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης • Οικονομικές ενισχύσεις στο πλαίσιο της πανδημίας COVID – 19 • Εργασία και Απασχόληση • Η κλιματική αλλαγή και η διαχείριση των επιπτώσεών της • Ενεργειακή Φτώχεια • Ταχυδρομικές Υπηρεσίες
 • 31/12/2021 - Ετήσια Έκθεση
  - Ειδικές Αρμοδιότητες
  Οι Ειδικές Αρμοδιότητες και δράσεις τις οποίες ο Συνήγορος του Πολίτη έχει αναλάβει στο πλαίσιο διεθνών και ευρωπαϊκών δεσμεύσεων της χώρας ως: α) πλαίσιο για την προαγωγή εφαρμογής της σύμβασης του Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, β) φορέας για την ίση μεταχείριση, γ) φορέας προαγωγής των δικαιωμάτων του Παιδιού, δ) μηχανισμός εξωτερικού ελέγχου αναγκαστικών επιστροφών αλλοδαπών, ε) εθνικός μηχανισμός διερεύνησης περιστατικών αυθαιρεσίας, στ) εθνικός μηχανισμός πρόληψης βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας.
 • 31/12/2021 - Ετήσια Έκθεση
  - Νομοθετικές και Οργανωτικές προτάσεις - Παρατηρήσεις επί Σχεδίων Νόμου
  Οι Νομοθετικές-Οργανωτικές προτάσεις και οι Παρατηρήσεις επί Σχεδίων Νόμου που υπέβαλε ο Συνήγορος, επιδιώκοντας να συμβάλει στη βελτίωση νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών διαδικασιών, στις οποίες εντόπισε προβλήματα και πλημμέλειες.
 • 31/12/2021 - Ετήσια Έκθεση
  - Παραπομπές σε Εισαγγελικές Αρχές- Πειθαρχικά Όργανα
  Οι περιπτώσεις στις οποίες ο Συνήγορος, βάσει των αρμοδιοτήτων του, συνέταξε και διαβίβασε έκθεση σε Εισαγγελικές Αρχές και Πειθαρχικά Όργανα.
 • 31/12/2021 - Ετήσια Έκθεση
  - Εμπλουτισμός του νομικού πλαισίου του Θεσμού το 2021
  Οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν τις αρμοδιότητες, τον ρόλο του Συνηγόρου του Πολίτη και τη συμμετοχή του στον δημόσιο βίο.
 • 31/12/2021 - Ετήσια Έκθεση
  - Οργάνωση και Στελέχωση του Συνηγόρου του Πολίτη το 2021
  Το ανθρώπινο δυναμικό του Συνηγόρου και η Οργάνωση της Αρχής.
 • 31/12/2021 - Ετήσια Έκθεση
  - Βραχυγραφίες
  Βραχυγραφίες

2020

 • 31/12/2020 - Ετήσια Έκθεση
  - Δελτίο Τύπου και ενημερωτικό σημείωμα
  Το δελτίο τύπου και το ενημερωτικό σημείωμα για την ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το έτος 2020.
 • 31/12/2020 - Ετήσια Έκθεση
  - Πλήρες κείμενο
  Η Ετήσια Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το 2020
 • 31/12/2020 - Ετήσια Έκθεση
  - Συντελεστές - πίνακας περιεχομένων
  Συντελεστές - πίνακας περιεχομένων
 • 31/12/2020 - Ετήσια Έκθεση
  - Εισαγωγή
  Το εισαγωγικό κείμενο του Συνηγόρου του Πολίτη για το 2020.
 • 31/12/2020 - Ετήσια Έκθεση
  - Η αποτίμηση της χρονιάς
  1. Οι δράσεις του Συνηγόρου του Πολίτη και οι συνεργασίες. 2. Η στατιστική αποτύπωση της εικόνας των προβλημάτων στις σχέσεις δημόσιας διοίκησης-πολιτών, μέσα από τις αναφορές στον Συνήγορο του Πολίτη το 2020.
 • 31/12/2020 - Ετήσια Έκθεση
  - Θεματικές ενότητες
  Τα πλέον καίρια και σημαντικά ζητήματα τα οποία απασχόλησαν τον Συνήγορο του Πολίτη εντός του 2020: 1. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η πανδημία μέσα από τις αναφορές των πολιτών. 2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: α) Διεθνής προστασία, β) Δικαιώματα και προστασία ανηλίκων, γ)Ισότιμη μεταχείριση στην απασχόληση, δ) Κοινωνική ασφάλιση, ε) Υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, στ) Ανώτατη εκπαίδευση και πρόσβαση στην αγορά εργασίας, ζ) Περιβάλλον και αμοιβαίες υποχρεώσεις κράτους – πολιτών, η) Λειτουργία, εξυπηρέτηση και πρακτικές του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειες (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.).
 • 31/12/2020 - Ετήσια Έκθεση
  - Ειδικές Αρμοδιότητες
  Οι ειδικές αρμοδιότητες και δράσεις τις οποίες ο Συνήγορος του Πολίτη έχει αναλάβει στο πλαίσιο διεθνών και ευρωπαϊκών δεσμεύσεων της χώρας ως: α) πλαίσιο για την προαγωγή εφαρμογής της σύμβασης του Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, β) φορέας για την ίση μεταχείριση, γ) φορέας προαγωγής των δικαιωμάτων του παιδιού, δ) μηχανισμός εξωτερικού ελέγχου αναγκαστικών επιστροφών αλλοδαπών, ε) εθνικός μηχανισμός διερεύνησης περιστατικών αυθαιρεσίας, στ) εθνικός μηχανισμός πρόληψης βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας.
 • 31/12/2020 - Ετήσια Έκθεση
  - Νομοθετικές και οργανωτικές προτάσεις - Παρατηρήσεις επί σχεδίων νόμου - Ειδικές εκθέσεις
  Οι νομοθετικές-οργανωτικές προτάσεις και οι παρατηρήσεις επί σχεδίων νόμου που υπέβαλε ο Συνήγορος, καθώς και οι ειδικές εκθέσεις που συνέταξε, επιδιώκοντας να συμβάλει στη βελτίωση νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών διαδικασιών, στις οποίες εντόπισε προβλήματα και πλημμέλειες.

Αποτελέσματα 1 έως 20 από 348.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή