ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ, ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΘΕΝΤΕΣ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Έγγραφο: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ, ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΘΕΝΤΕΣ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Περιγραφή

Ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας ενημέρωσε τον ΣτΠ ότι αποδέχεται την πρόταση της Αρχής, παρέχοντας συνεπώς το δικαίωμα σε αλλοδαπούς πολιτογραφηθέντες ως έλληνες πολίτες να απογράφονται ως ναυτικοί, ανεξαρτήτως ηλικιακών ορίων, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι έχουν καταστεί ή θα καταστούν στο μέλλον κάτοχοι αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 80 του Ν.Δ. 187/1973 και εφόσον βεβαίως πληρούν τα λοιπά νόμιμα προσόντα για την απογραφή.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή