Αιτιολόγηση αποφάσεων της Επιτροπής Απαλλαγών για κρίση «Σωματικής ικανότητας» μετά από διετή αναβολή στράτευσης

Πόρισμα: Αιτιολόγηση αποφάσεων της Επιτροπής Απαλλαγών για κρίση «Σωματικής ικανότητας» μετά από διετή αναβολή στράτευσης

Περιγραφή

Η αποτροπή καταστρατηγήσεων της απαλλαγής από τη στράτευση αποτελεί θεμιτό σκοπό της Πολιτείας, εν όψει της αρχής της στρατολογικής ισότητας. Ωστόσο, ο κίνδυνος καταχρηστικών απαλλαγών είναι δυνατό ν’ αντιμετωπισθεί μόνο με πιστή εφαρμογή του νόμου. Αναγνωρίζοντας τη δυσχέρεια της οριστικής κρίσης, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ψυχικών παθήσεων, ο ΣτΠ αντιπροτείνει τη βελτίωση της λειτουργίας των αρμοδίων επιτροπών, ούτως ώστε εκείνες να διαθέτουν τη δυνατότητα για ενδελεχή και εξατομικευμένη εξέταση.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή