Επίπεδο σπουδών, διαβάθμιση πτυχίου & επαγγελματικά δικαιώματα μειονοτικών δασκάλων

Πόρισμα: Επίπεδο σπουδών, διαβάθμιση πτυχίου & επαγγελματικά δικαιώματα μειονοτικών δασκάλων

Περιγραφή

Ο ΣτΠ πρότεινε στο μεν Υπουργείο Παιδείας τη λήψη μέτρων ακαδημαϊκής εξομοίωσης των παλαιών πτυχιούχων ΕΠΑΘ, στο δε Υπουργείο Εσωτερικών την ίδρυση προσωποπαγών θέσεων για την αποκατάσταση όσων πτυχιούχων ΕΠΑΘ έχασαν τις θέσεις
εργασίας τους σε ΚΕΠ της Θράκης λόγω ελλιπούς ενημέρωσης των οικείων δήμων.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή