Κώλυμα διορισμού στο δημόσιο λόγω ποινικής καταδίκης

Πόρισμα: Κώλυμα διορισμού στο δημόσιο λόγω ποινικής καταδίκης

Περιγραφή

Ο ΣτΠ έχει γίνει δέκτης παραπόνων σχετικά με το κώλυμα διορισμού στο δημόσιο λόγω προηγούμενη ποινικής καταδίκης. Τα παράπονα αυτά, δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενα έρευνας της Αρχής αφού στρέφονται κατά των πράξεων άλλης ανεξάρτητης Αρχής (ΑΣΕΠ), αν και θέτουν ένα ευρύτερου χαρακτήρα σοβαρό ζήτημα. Σ’ αυτή τη βάση ο ΣτΠ ενημέρωσε το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή