Εγγραφή αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων σε Ι.Ε.Κ. με υπεύθυνη δήλωση περί κατοχής απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Σύνοψη Διαμεσολάβησης: Εγγραφή αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων σε Ι.Ε.Κ. με υπεύθυνη δήλωση περί κατοχής απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορά αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε να εγγραφεί σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), λόγω της αντικειμενικής αδυναμίας εκ μέρους του να προσκομίσει απολυτήριο λυκείου, το οποίο αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για την εγγραφή.
Η αρμόδια Γενική Γραμματεία έλαβε υπόψη τις ανωτέρω επισημάνσεις και πληροφόρησε προφορικά, ότι θα ισχύσει και στην περίπτωση του αναφερόμενου η εγγραφή του σε Ι.Ε.Κ. με υπεύθυνη δήλωση περί κατοχής του απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως είχε γίνει δεκτό προ δεκαετίας, σε αντίστοιχη περίπτωση, από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ), υπό την εποπτεία του οποίου τελούσαν κατά τον χρόνο εκείνο τα Ι.Ε.Κ. της χώρας.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή