Πρόσβαση αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων σε Ι.Ε.Κ.

Σύνοψη Διαμεσολάβησης: Πρόσβαση αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων σε Ι.Ε.Κ.

Περιγραφή

Κατόπιν διαμεσολαβητικής παρέμβασης του Συνηγόρου με γνώμονα τη διεθνή νομοθεσία περί πολιτικού ασύλου, το Δ.Σ. του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ), αποδέχθηκε τις διατυπωθείσες προτάσεις και
τροποποίησε τους σχετικούς κανονισμούς, προκειμένου να περιλάβει ρητώς τη δυνατότητα εγγραφής πολιτικών προσφύγων στα ΙΕΚ, δημόσια και ιδιωτικά, τα οποία τελούν υπό την εποπτεία του, αντικαθιστώντας στη περίπτωσή τους το απολυτήριο με σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή