Δικαίωμα πολιτικών προσφύγων για σύναψη γάμου

Πόρισμα: Δικαίωμα πολιτικών προσφύγων για σύναψη γάμου

Περιγραφή

Αναγνωρισμένοι πολιτικοί πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, κωλύονταν να συνάψουν γάμο διότι δεν διέθεταν πιστοποιητικό αγαμίας από τις χώρες τους. Ο Συνήγορος εισηγείται να αρκεί υπεύθυνη δήλωση.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή