Χορήγηση προνοιακών επιδομάτων ΑμεΑ σε κρατούμενους

Χορήγηση προνοιακών επιδομάτων ΑμεΑ σε κρατούμενους

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκδοση πρόσφατης εγκυκλίου οδηγίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Δ12α/Φ./Γ.Π.14542/308/24-9-2018), με την οποία προβλέπεται ότι η έκτιση στερητικής της ελευθερίας ποινής δεν συνιστά κώλυμα για τη χορήγηση προνοιακών επιδομάτων ΑμεΑ, εφόσον συντρέχουν οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις.
Η Αρχή εξέτασε σημαντικό αριθμό αναφορών κρατουμένων σχετικά με τον αποκλεισμό τους από τη χορήγηση επιδόματος βαριάς αναπηρίας από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Κοινωνικής Προστασίας των Δήμων, με το σκεπτικό ότι δεν δικαιολογείται η επιδότησή τους, αφού ήδη τα έξοδα διαβίωσής τους έχουν αναληφθεί από το Δημόσιο. Μετά από ενδελεχή έρευνα της Αρχής προέκυψε ότι δεν υπήρχε πάγια άποψη της Διοίκησης επί του θέματος ούτε και ομοιόμορφη εφαρμογή από τις αρμόδιες Διευθύνσεις.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, με το υπ’ αριθ. πρωτ. 233744/8784/2018/26-2-2018 έγγραφό του προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επεσήμανε ότι οι κρατούμενοι σε σωφρονιστικά καταστήματα δεν συνιστούν εσωτερικούς ασθενείς ή τροφίμους σε δημόσιο νοσηλευτικό ή προνοιακό ίδρυμα, με την έννοια του άρθρου 2, περ. γ΄ της ΚΥΑ Γ4α/Φ.225/161/1989, ώστε να αποκλείεται εξ αυτού του λόγου η χορήγηση του σχετικού επιδόματος. Η Αρχή επανέφερε τις θέσεις που είχε εκφράσει με πόρισμα ήδη από το 2011, σύμφωνα με τις οποίες τα Καταστήματα Κράτησης καλύπτουν βασικές ανάγκες διαβίωσης και περίθαλψης των κρατουμένων, αλλά δεν διαθέτουν τις απαραίτητες υποδομές για να καλύψουν τις εξατομικευμένες ανάγκες που προκύπτουν από την αναπηρία. Δεν αναιρείται, συνεπώς, η κοινωνική αποστολή του επιδόματος αναπηρίας με τον εγκλεισμό σε σωφρονιστικό κατάστημα, όπως ορθά έκανε δεκτό το αρμόδιο Υπουργείο.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή