Άδεια επιστροφής στη χώρα απελαθέντος αλλοδαπού

Πόρισμα: Άδεια επιστροφής στη χώρα απελαθέντος αλλοδαπού

Περιγραφή

 

Ρουμάνος πολίτης, απελαθείς δικαστικώς, ζήτησε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης τη χορήγηση άδειας επιστροφής στη Ελλάδα, για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. Επικαλέστηκε επίσης την ένταξή του στην ελληνική κοινωνία και αντιστοίχως την αποκοπή του από την αντίστοιχη ρουμανική καθώς και την μη εμπλοκή του, στην Ελλάδα ή τη Ρουμανία, σε άλλη αξιόποινη πράξη. Ωστόσο, η αίτηση αυτή, όπως και αντίστοιχη αίτηση επανεξέτασης απορρίφθηκαν, αφού ο επικαλούμενος λόγος δεν κρίθηκε «ικανός να κάμψει την αιτία για την οποία του επιβλήθηκε το μέτρο της απέλασης» «λόγω της φύσης και της βαρύτητας των αδικημάτων για τα οποία καταδικάστηκε».

Η Αρχή διαπιστώνει την απουσία κριτηρίων για την άσκηση της αρμοδιότητας του Υπουργού Δικαιοσύνης να δίδει άδεια επανόδου. Προτείνει, ως εκ τούτου, την ανάληψη πρωτοβουλίας για την εξειδίκευση της συγκεκριμένης διαδικασίας και την διασαφήνιση των σχετικών προϋποθέσεων.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή