Απόφοιτοι Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης & Πολιτικής Επιστήμης Δ.Π.Θ. σε θέσεις Κοινωνικού Λειτουργού

Παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη για τη συμπερίληψη σε ανάληψη θέσης «Κοινωνικών Λειτουργών» και των κατόχων πτυχίου του τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Περιγραφή

Το Π.Δ. 23/1992 ορίζει ότι για την άσκηση του επαγγέλματος και τη χρησιμοποίηση του τίτλου «Κοινωνικός Λειτουργός» απαιτείται είτε πτυχίο του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των ΤΕΙ είτε πτυχίο του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο του εξωτερικού.
Ωστόσο, προκηρύξεις των δημοσίων φορέων και των υπηρεσιών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα για την κατάληψη θέσης της ειδικότητας «Κοινωνικός Λειτουργός» ανέφεραν ως τυπικό προσόν μόνο το πτυχίο του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ).
Για την αντιμετώπιση του ζητήματος, ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε τη συνδρομή του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Το Υπουργείο, προέβη στην έκδοση εγκυκλίων οδηγιών, που είχαν ως αποτέλεσμα οι προκηρύξεις δήμων έτους 2017 να αναφέρουν αμφότερα τα πτυχία ως τυπικό προσόν για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού της ειδικότητας «Κοινωνικός Λειτουργός».

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή