Θετικά βήματα στην αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, διαπιστώνει ο Συνήγορος του Πολίτη

Δελτίο τύπου: Θετικά βήματα στην αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, διαπιστώνει ο Συνήγορος του Πολίτη

Περιγραφή

Το Συμβουλίου Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) είναι πλέον αρμόδιο για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων σε κατόχους τίτλων σπουδών διάρκειας μικρότερης των τριών ετών που έχουν απονεμηθεί από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την ίδρυση και λειτουργία του νέου οργάνου για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων (Π.Δ. 38/25.5.2010), η Eλλάδα προσαρμόζεται προς τις διατάξεις της οδηγίας 2005/36/ΕΚ.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή