Άσκηση επαγγέλματος «Προπονητής Ποδοσφαίρου» από πτυχιούχους ΣΕΦΑΑ

Σύνοψη Διαμεσολάβησης: Άσκηση επαγγέλματος «Προπονητής Ποδοσφαίρου» από πτυχιούχους ΣΕΦΑΑ

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε να ληφθεί μέριμνα, προκειμένου να δοθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις, ώστε να μην καταλείπονται αμφιβολίες ως προς τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος της ειδικότητας «προπονητής ποδοσφαίρου» από πτυχιούχους Σ.Ε.Φ.Α.Α. Καθώς δεν έλαβε καμία απάντηση, εξαντλώντας τις κατά τον νόμο 3094/2003 αρμοδιότητές του, δημοσιοποιεί τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή