Εξέλιξη πτυχιούχων μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην κατηγορία «Ενεργειακοί επιθεωρητές Β΄τάξης»

Παρέμβαση για την εξέλιξη μηχανικών τεχνολογικής εκπαίδευσης σε Ενεργειακούς Επιθεωρητές Β΄τάξης

Περιγραφή

Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τ.Ε., που έχουν καταστεί ενεργειακοί επιθεωρητές Α΄ τάξης του ν. 4409/2016, ζήτησαν τη συνδρομή του Συνηγόρου του Πολίτη προκειμένου, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής www.buildingcert.gr, να εγγραφούν στο Μητρώο των ενεργειακών επιθεωρητών Β΄ τάξης.
Οι διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 4409/2016 ορίζουν ότι η δραστηριότητα του ενεργειακού επιθεωρητή ασκείται, μεταξύ άλλων, από πτυχιούχους μηχανικούς Τ.Ε., οι οποίοι έχουν δικαίωμα υπογραφής Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης, όπως αυτή ορίζεται στη σχετική νομοθεσία και σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία περί επαγγελματικών δικαιωμάτων.
Κατόπιν σχετικής έρευνας, διαπιστώθηκε ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εφαρμόζει συγκεκριμένη «πρακτική» επιτρέποντας στους πτυχιούχους μηχανικούς Τ.Ε. να εγγραφούν, μέσω της προαναφερόμενης ηλεκτρονικής εφαρμογής, στο Μητρώο των ενεργειακών επιθεωρητών Α΄ τάξης, χωρίς ωστόσο τη δυνατότητα εξέλιξης, εν αναμονή της ρύθμισης του ζητήματος των επαγγελματικών δικαιωμάτων των προαναφερομένων.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, λαμβάνοντας υπόψη ότι το ζήτημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων εκκρεμεί από το έτος 1983, ζήτησε για λόγους χρηστής διοίκησης να επιτραπεί στους προαναφερόμενους η εξέλιξή τους στην ανώτερη βαθμίδα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του ν. 4409/2016. Περαιτέρω, έθεσε, εκ νέου, το ζήτημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των προαναφερομένων υπόψη των Υπουργών Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ζητώντας να επιληφθούν για την αντιμετώπιση του υφιστάμενου νομοθετικού κενού.
Η ανταπόκριση των αρμοδίων Υπουργείων αναμένεται.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή