Πληροφόρηση από Προξενείο Καΐρου για νομότυπο γάμο στην Αίγυπτο

Παρέμβαση του Συνηγόρου για παροχή πληροφοριών σε Ελληνίδα που επιθυμεί να τελέσει γάμο με Αιγύπτιο πολίτη στην Αίγυπτο

Περιγραφή

Ελληνίδα φαίνεται να τέλεσε παραδοσιακό γάμο στην Αίγυπτο του τύπου (Ofri ή Urfi), που επιτρέπει την συμβίωση ενός ζευγαριού σύμφωνα με τα μουσουλμανικά έθιμα, αλλά δεν δημιουργεί νομικές συνέπειες για την Αιγυπτιακή πολιτεία. Επιπλέον ο γάμος δεν αναγνωρίζεται ως τυπικός από τις ελληνικές προξενικές αρχές και συνεπώς ο σύντροφος της αναφερομένης δεν μπορεί να λάβει την άδεια εισόδου στην Ελλάδα που αντιστοιχεί στους συζύγους ελλήνων ή υπηκόων ΕΕ. Η αναφερομένη ζητά οδηγίες για την επίλυση του προβλήματός της καθώς δεν γνωρίζει τις σχετικές διοικητικές διαδικασίες της Αιγύπτου, δεν μιλά τη γλώσσα του εν λόγω κράτους και τέλος (και πιο σημαντικό σε ότι αφορά την μεσολάβηση της Αρχής μας) θεωρεί ότι δεν λαμβάνει επαρκή και σαφή πληροφόρηση από την διπλωματική αντιπροσωπεία της Ελλάδας για τις οφειλόμενες από μέρους της ενέργειες. Η παρέμβαση του ΣτΠ συνίσταται αφενός στην εξυπηρέτηση αναφερομένης που ζητά εξατομικευμένη πληροφόρηση, αλλά και την πάγια ύπαρξη επαρκούς πληροφόρησης από τις ελληνικές διπλωματικές Αρχές στους έλληνες πολίτες που συναλλάσσονται με το κράτος της Αιγύπτου.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή